Hopp til hovedinnhold


– Det vil bli landsdekkende Nødnett i 2015

Utbyggingen av Nødnett går etter planen og vil være klart til bruk i hele landet i løpet av 2015, slik Stortinget er informert om tidligere, melder DNK.

Bakgrunn: Nødnettet dekker Norge først høsten 2016
– Oppslag i Aftenposten og andre medier de siste dagene kan gi inntrykk av at utbyggingen er forsinket med ett år, men det stemmer ikke, sier direktør i DNK, Tor Helge Lyngstøl.
Det er imidlertid forsinkelser for helsetjenestens innføring av Nødnett i Vestfold, Telemark og Agderfylkene. Planlagt oppstart var oktober 2014, men dette ble utsatt grunnet tekniske feil som nå i hovedsak er rettet.
–En ny versjon av programvaren er levert og testes nå hos Helsetjenestens Driftsorganisasjon. Det er denne vi planlegger å gå videre med, sier Lyngstøl.
Forsinkelsene berører kun helsetjenesten i Vestfold, Telemark og Agderfylkene. - Hverken radionettet eller andre brukere er berørt, presiserer Lyngstøl. - Politiet og brannvesenene i disse områdene tok alle Nødnett i bruk i løpet av 2014.
Nye datoer for oppstart for helsetjenesten i Vestfold, Telemark og Agderfylkene er ikke satt ennå.
Det ble nylig besluttet at  oppstart for helsetjenesten i Vestfold, Telemark og Agderfylkene ikke vil skje første halvår 2015. Beslutningen bidrar til å sikre fremdriften i helseprosjektet i de resterende områdene av landet som venter på Nødnett.
Les hele pressemeldingen hos DNK