Hopp til hovedinnhold


– Det var dette vi fryktet

I en landsomfattende test strøk 52 prosent av avgangsstudentene i sykepleie. 550 studenter deltok i den frivillige kunnskapstesten. 33 svarte feil på spørsmål som ville tatt livet av pasienten, skriver Sykepleien.
Avgangsstudentene var uker unna autorisasjonspapirene – og ville gi insulin til pasient med lavt blodsukker. Nå jobber de høyst sannsynlig i helsevesenet.

Testet i naturvitenskap og medisin

– Skremmende.
Det sier leder for NSF Student Stian Aasoldsen om resultatene han nå har fått i hånden. En frivillig kunnskapstest i naturvitenskaplige- og medisinske emner ble gjennomført av NSF Student ved 24 av landets sykepleierutdanninger i vår. 550 avgangsstudenter deltok.

Farlig for fru Knudsen

Og resultatene er nedslående: Over halvparten strøk. I tillegg var det 33 av det som nå er uteksaminerte studenter som avslørte at de hadde livsfarlige brister i kunnskapen.
Her er innholdet i spørsmålet som fikk 33 studenter til å ta livet av enkefru Knudsen:
Case: fru Knudsen blir funnet bevisstløs i sitt eget hjem:
«Hypoglykemi (for lavt blodsukker) er en viktig årsak til bevisstløshet, og ambulansepersonellet målte derfor blodsukker hos fru Knudsen. Hos denne pasienten var verdien for høy, men hadde den vært for lav burde amulansepersonellet...
a) ... umiddelbart gitt insulin subkutant
b) ... avbrutt alle andre tiltak og prioritert raskest mulig transport til sykehuset
c) ... umiddelbart gitt intravenøs infusjon med konsentrert glukoseløsning.
Her var det flere av avgangsstudentene som ville gitt insulin, noe som ville tatt livet av pasienten. De som svarte feil på dette spørsmålet fikk automatisk stryk. Skolene har nå fått tilbakemelding på resultatene ved sin skole.
Studentene ble testet i emner skolene allerede hadde gitt dem bestått i.
– Mener du skolenes tester er for dårlige, siden de slipper gjennom disse studentene som på deres test har fått stryk?
– Det er 27 forskjellige sykepleierutdanninger, og 27 forskjellige måter å teste studentene. Vi vet det er store variasjoner mellom skolene når det gjelder kunnskapsnivået til de ferdigutdannete sykepleiere.
Les mer om saken hos Sykepleien