Hopp til hovedinnhold


Det svenske datatilsynet vil at filming fra ambulanser skal begrenses

Region Skåne får utruste sine ambulaner med videokameraer som kan filme på ulykkessteder. Men Datainspektionen vil at bildene som sendes skal krypteres slik at ingen utenforstående skal kunne se dem, skriver Statskoll
Region Skåne vil forsøke å utruste ambulanser med bevegelige kameraer med zoomfunksjon som kan sende video fra ulykkessteder til sykehuset, slik at personellet der kan forberede mottak av ambulanser med rett legespesialist og utstyr.
Länsstyrelsen i Skåne har gitt tillatelse til kameraovervåkningen. Men Datainspektionen har tidligere overklaget tillatelsen på tre punkter: Bildematerialet skal krypteres når det sendes fra ambulansen til sykehuset slik at utenforstående ikke kan få tilgang til materialet, at kun det området som er avsperret fra allmennheten filmes, og at forsøksperioden kortes ned fra to til ett år.
Forvaltningsretten i Malmø er enig med Datainspektionen om kryptering, men tok ikke stilling til de to andre punktene.
Les mer om saken hos Statskoll