Hopp til hovedinnhold


Det svenske arbeidstilsynet anmelder Gøteborgs ambulansetjeneste

Ledelsen til Sahlgrenska Universitetssjukhusets ambulansetjeneste bryter med loven. Det mener arbeidsmiljøverket som har gjort en anmeldelse om mistanker om lovbrudd til påtalemyndighetene. Samtidig kommer Sahlgrenska til å få bøter om ikke ambulansearbeiderne får pause i tide fremover, skriver Metro.

Ambulansearbeidernes verneombud har rettet skarp kritik mot at de må arbeide lange vakter uten pauser.
Nå får Peter Rainé, hovedvernombud i vårdförbundet, som har meldt Sahlgrenska til Arbetsmiljöverket, gehør.
– Det overgår våre forventninger. De tar dette på alvor. Jeg er kjempeoverrasket og håper at arbeidsgiveren får insitament til å gjøre noe, sier han.
Arbetsmiljöverket har nå anmeldt forholdene til påtalemyndighetene i Gøteborg.
– De har jo overtrådt arbeidstidloven. Det faller under en allmenn påtale. Så er det den allmenne påtalemyndigheten som avgjør hvordan man går videre, sier Håkan Asterhall på Arbetsmiljöverket i Gøteborg.
Dessuten har man besluttet å gi Sahlgrenska bøter på en kvart million kroner om ledelsen ikke ser til at ambulansearbeiderne får ta pauser eller ha spisepauser når de har arbeidet fem timer i strekk.
– Fra første oktober skal de i alle fall sørge for at de får spist på dagtid.
 

Les mer om saken hos Metro