Hopp til hovedinnhold
– Min oppfatning er at personellet møter en del flere utilregnelige personer og at flere oppdrag som før ble løst sammen med politiet, nå håndteres alene, sier Per-Øivind Sørgård (Universitetssykehuset Nord-Norge HF) Ambulansesjef Per Øivind Sørgård. Foto: Universitetssykehuset i Nord-Norge


Det økonomiske preger oss hardt

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har fått mange negative medieoppslag etter endringer og endringsforslag i ambulansetjenesten.

Fra Ambulanseforum nr. 1 2019. Tekst: Live Oftedahl.

Ambulansebåten i Bjarkøy forsvinner. UNNs ledelsebegrunner det i at nye veier og broforbindelser gjør at bakkeambulansen kan ta majoriteten av de oppdragene som tidligere ble løst med båtambulansen.

– Forutsetningen for det hele er at det har skjedd en endring i infrastrukturen, sier ambulanseleder i UNN Per Øivind Sørgård.

– Blir tilbudet like bra som før?

– Vi har gjennomført det styret har bedt oss om, så får vi evaluere med Harstad kommune etter hvert.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.