Hopp til hovedinnhold


Det nye året er godt i gang, og vi har lagt store planer

I samarbeid med Politihøgskolen, Brannskolen, Brannmannen, Sivilforsvaret, Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Nasjonalt redningsfaglig råd og Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF) skal Ambulanseforum arrangere Redningskonferansen 2014. Vi skal være teknisk arrangør i år.

Fra Ambulanseforum nr. 1 2014. Tekst: Live Oftedahl, ansvarlig redaktør

Dagen vil gå av stabelen mandag den 29. september på Gardermoen. Ambulanseforums konferanse blir som vanlig arrangert de to på følgende dagene samme sted.

Planleggingen er i gang, og vi legger opp til at dette skal være en matnyttig og lærerik dag for dere som jobber operativt. Vi jobber også for at myndigheter og stortingspolitikere skal komme og delta.

Akuttutvalgets arbeid, Brannstudien og Politianalysen signaliserer at det vil bli en del reformer og endringer i årene som kommer, og vi vil sette lys på disse – med utgangspunkt i praktiske operative eksempler.

Har det skjedd forbedringer etter alle funnene som ble gjort og rapportene som ble skrevet etter den 22. juli 2011?

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.