Hopp til hovedinnhold
Ola Yttre. Foto: Ambulanseforbundet i Delta
Ola Yttre. Foto: Ambulanseforbundet i Delta


Det haster med bedre smittevern av ambulansepersonell

– Det haster med bedre smittevern, sier Ambulanseforbundets leder Ola Yttre, som reagerer på den nye studien til Folkehelseinstituttet.

– Nå må smittevernet for ambulansepersonell tas på alvor. Ansatte i ambulansetjenesten er ekstra utsatt. Nå må nødvendige tiltak på plass. Det haster, sier Ola Yttre, leder for Ambulanseforbundet i Delta på sine nettsider.

En studie som er utført av Folkehelseinstituttet (FHI) og gjengitt i Tidsskrift for Den norske legeforening viser at ambulansepersonell, renholdere og helsefagarbeidere er mest utsatt for koronasmitte. Psykologene er minst utsatt, mens legene testes mest.

I 2020 ble 5673 ansatte i norsk helsevesen smittet av covid-19. Smittetallet var høyest i siste halvdel av året. Med 95 smittetilfeller av 5203 ambulansearbeidere, var det yrkesgruppen i undersøkelsen med hyppigst positiv test for koronasmitte, skriver NRK, som også har omtalt studien.

‑ Dette har vi advart mot lenge og tatt opp på ny og på ny, både når det gjelder smittefare under pandemien, men også den smittefaren ambulanseansatte utsettes for i det daglige. Nå må det handles. Tiltakene må på plass, krever Yttre.

Ansatte må beskyttes

Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen mener at tallene gir grunn til en viss bekymring.

‑ Helsearbeidere står i fremste linje i bekjempelse av pandemien. Når det viser seg at ambulansepersonell, renholdere og helsefagarbeidere er mest utsatt for koronasmitte så må vi gjøre mer for å beskytte de ansatte enda bedre enn i dag.

Det gjøres en formidabel innsats, men vi må ta vare på de ansatte for at de skal kunne utføre jobben og ta vare på pasienten. De har krevende jobber i risikofylte tider. De skal beskytte seg selv. De skal beskytte pasienter. De skal unngå å smitte nær familie.

Her har vi mye å lære og mye å ta fatt i, både for å kunne håndtere de kommende ukene og månedene, men også for å være godt forberedt og ha gode beredskapsplaner og –rutiner til neste gang det kreves en ekstraordinær innsats, sier hun.

Smitte blant ansatte kan ha store konsekvenser både for deres egen helse og for ytelsen av nødvendige helsetjenester.

‑ Ansatte i helse- og omsorgstjenesten er avgjørende for ivaretakelse av alle pasienter og tjenestemottakere under pandemien, både med og uten covid-19. Ansatte i isolasjon eller karantene kan true kapasiteten i tjenesten og øke arbeidsbelastningen, samtidig det medfører økt risiko for utbrudd, skriver forfatterne av studien.

Krever bedre smittevern

Yttre sier til NRK at han stadig får bekymringsmeldinger fra ambulansepersonell som ikke blir prioritert i vaksinekøen hos de lokale helseforetakene.

– Det er et problem at vi ikke har noen nasjonale retningslinjer for ambulansetjenesten. Det er opp til hvert enkelt helseforetak å bestemme hvordan de vil utføre vaksineringen, sier han.

– Når ambulansen kommer, er våre folk ofte de første som har kontakt med pasienten. Situasjonen er gjerne akutt eller stressende, og det er ikke lett å overholde verke en-meteren eller andre smittervernregler i en trang bil på turer som kanskje varer i over en time.

– Både pasienter, befolkningen og ansatte i ambulansetjenesten har krav på godt smittevern. Nå trengs det et krafttak.

Vi må ha trygge ambulanseansatte. Trygge ambulanseansatte gir trygge pasienter. Det må arbeides systematisk og planmessig. Avvikene må lukkes. Det haster, sier Yttre.