Hopp til hovedinnhold


Det evig tapte slag?

Hjerneslag er hjernens største trussel. For få hjerneslagpasienter får moderne diagnostikk og behandling i de avgjørende første timene. Har så helsemyndigheter og regionale helseforetak endret organiseringen av hjerneslagbehandlingen slik at de som rammes virkelig får det best tilgjengelige medisinske tilbud? Langt på vei er svaret dessverre et klart nei.

Hjerneslag er hjernens største trussel. For få hjerneslagpasienter får moderne diagnostikk og behandling i de avgjørende første timene, skriver Are Brean og Christian Lundin, leder pg nestleder, Norsk nevrologisk forening (NNF) i en kronikk i Aftenposten.

Har så helsemyndigheter og regionale helseforetak endret organiseringen av hjerneslagbehandlingen slik at de som rammes virkelig får det best tilgjengelige medisinske tilbud? Langt på vei er svaret dessverre et klart nei.

Mens hjerteinfarktpasienter sendes med blålys og helikopter til de største sykehusene der egne «infarktteam» står klare med døgnåpne kateterlaboratorier, er forholdene helt annerledes for hjerneslagpasientene.

Ikke vilje til handling

I organiseringen av hjerteinfarktbehandlingen er moderne kunnskap og nye medisinske behandlingsmuligheter systematisk tatt i bruk.

En slik vilje til handling ser ikke ut til å finnes når det gjelder de hjerneslagrammede. Tvert imot.

Svært mange slagpasienter sendes til sykehus som hverken kompetansemessig eller teknisk er utstyrt til å tilby god nok diagnostikk og behandling. Det er liten trøst at dette sykehuset kanskje ikke ligger så mange mil unna hjemmet.

De timene en slagrammet må tilbringe ubehandlet eller underdiagnostisert på sitt lokalsykehus burde heller vært tilbrakt i rask fart på vei til behandling ved det større sykehuset der hjerneslagspesialistene finnes.

Nevrologisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus innhentet høsten 2010 hjerneslagdata fra de fleste sykehus i Norge. Bruken av «proppløsende» medisin ved hjerneinfarkt varierte voldsomt, fra null prosent til opp mot tyve prosent.

Manglende organisering

Manglende organisering er på ingen måte et rent småsykehusfenomen. Selv i storbyen Oslo er slagorganiseringen klart mangelfull og gammeldags. Mange av hovedstadens slagrammede blir fortsatt sendt til lokalsykehus uten slagspesialister (nevrologer) eller fullgod billeddiagnostikk av hjernen som døgntilbud.

Oslos aller sykeste slagpasienter må dessuten i akuttfasen fraktes mellom to ulike sykehus, fordi mottaket er lagt til Ullevål, mens den mest avanserte behandlingen er lagt til Rikshospitalet. Under disse ambulanseturene går verdifull tid, og millioner av hjerneceller, til spille.

Et hjerneslag rammer alltid brått, og som regel kun en gang i livet. Det er nettopp i de for hjernen og livet avgjørende timene helsevesenet må yte det best mulige. Etterpå er det for sent. Akuttbehandling av hjerneslag er ikke spesielt kostnadskrevende, i motsetning til hva langvarig institusjonsomsorg er.

Helsedirektoratet utga i 2010 nasjonale retningslinjer for behandling av hjerneslag. Slike retningslinjer er imidlertid lite verdt om de ikke endrer praksis.

Les hele kronikken i Aftenposten