Hopp til hovedinnhold


– Det er sjokkerende og skremmende at kritisk infrastruktur uteblir

Krisen i ambulanseberedskapen gikk fra vondt til verre i helga, uten at myndighetene har vilje eller verktøy til å gripe inn. Det er sjokkerende og skremmende at kritisk infrastruktur uteblir – og at man dermed risikerer liv og helse med «åpne» øyne, står det på lederplass i Altaposten.
Siste: Ambulanseflykrisen - krever handling fra helseministeren
Luftambulansetjenesten HF i pressemelding: Ser alvorlig på ambulanseflyberedskapen
Pressemelding fra Flygerforbundet: Helseforetaket med ansvar for luftambulansetjenesten setter liv og helse på spill 
Les også: Leide inn ambulansejet fra Sverige
Og: Ambulanseflyene tilbake i full beredskap
Ellers i hverdagen og arbeidslivet gjør vi det meste for å gardere oss mot at liv og helse settes på spill, for eksempel når helsearbeidere havner i streikesituasjon. Uavhengig av årsak, er det ikke tenkbart å sette tredjepart i livsfare.
I ambulansetjenesten skjedde akkurat det i helga, etter at anbudsvinner Babcock plutselig avsluttet forhandlingene med flygerforeningen etter vinterens anstrengte dialog. Dermed var det ikke luft under vingene på det meste av ambulansefly og det skapte raskt farlige situasjoner. Vi fordeler ikke skyld mellom partene, men konstaterer at det ble en uforsvarlig situasjon.
Vi registrerer at både helseminister og politikere i opposisjon mener situasjonen er uholdbar, men det hjelper forvinnende lite i det virkelige liv. Det er der pasienter og pårørende befinner seg – og vi mener myndighetene bør og skal gripe inn umiddelbart. Igjen får vi en følelse av politikerne sitter på gjerdet, mens helseforetakene i liten grad kan sette makt bak kravene. Strukturen er for tiden både udemokratisk og livsfarlig.
Anbudskontrakter er vel og bra, men på et så vitalt område må det ligge klare føringer på at det skal være en virksomhetsoverdragelse som sikrer de ansatte opplagte rettigheter, som avlønning og pensjon. I stedet havner vi en situasjon der operatørene gjennom flere tiår kastes ut i usikkerhet, inkludert 100 piloter som har opparbeidet seg enorm kompetanse på området.
Denne mangelen på trygghet er ofte ensbetydende med at ansatte jakter etter alternative arbeidsplasser – og viktig kompetanse gjennom flere tiår settes på spill. Det er uforståelig at man har satt seg i en slik situasjon.
Les hele lederen hos Altaposten