Hopp til hovedinnhold


– Det er en konstant krise

I sitt fjerde år preges samhandlingsreformen av flere reinnleggelser, færre sykehussenger, flere utskrivingsklare pasienter – og milliardbøter til kommunene, melder Dagens Medisin.
Håpet var at samhandlingsreformen skulle gi færre innleggelser i sykehus, og at færre ferdigbehandlede pasienter skulle bli værende på sykehuset.
I stedet skulle de få behandling i kommunen.
Påminnelser via epost
Men geriatriprofessor og overlege Torgeir Bruun Wyller ved Oslo universitetssykehus (OUS) mener for få senger i sykehusene legger et voldsomt press både på å unngå innleggelser og å få pasientene fort ut, slik at liggetiden blir kort.
Sengetallet ved norske sykehus er redusert, og ifølge OECD er dette en av årsakene til den høye beleggsprosenten på sykehusene, som blant andre Legeforeningen har advart sterkt mot.
– Norge er på bunn i antallet somatiske sykehussenger i forhold til folketallet. Liggetiden har gått ned, men man har ikke redusert liggetiden like mye som reduksjonen i sengetallet. Det er en konstant krise, sier Wyller.
– Vi får stadig mailer på avdelingen om at vi må passe på å skrive ut pasientene fordi pasienter ligger i kø på mottak. Når det er så om å gjøre å få pasientene fort ut, er det helt forventet at en del er for ustabile og kommer inn igjen, sier Wyller.
Helsedirektøren: Økning i reinnleggelser
At flere reinnlegges, bekreftes også av helsemyndighetene:
– Det som spesielt gir grunn til bekymring, er en viss økning av pasienter som må innlegges på nytt for øyeblikkelig hjelp innen 30 dager, skrev helsedirektør Bjørn Guldvog i sin blogg hos Dagens Medisin nylig.
Det kan dreie seg om 7000 flere reinnlagte i 2014 enn i 2011.
– Trolig er det en del pasienter som burde ha vært reinnlagt, men som ikke blir det fordi man i kommunene er så solidariske med systemet at man ikke legger inn pasientene selv om det trengs, sier Torgeir Bruun Wyller.
Les mer om saken hos Dagens Medisin