Hopp til hovedinnhold


Derfor virker sjekklister

– Vi ser at bruken av kirurgiske sjekklister gjør noe med arbeidsprosessene, sier Arvid Haugen, fagsjef for sjukepleie ved Kirurgisk serviceklinikk på Haukeland universitetssjukehus til Dagens Medisin.
Sammen med kolleger har han undersøkt hvordan arbeidsprosessene har endret seg etter at sjekklisten «Trygg kirurgi» ble innført for åtte år siden. I 2014 dokumenterte Haugen og kollegene at innføringen hadde gitt betydelig reduksjon av komplikasjoner og liggetid for pasientene.
I en oppfølgingsstudie som nylig er publisert i Annals of Surgery, gir forskerne svar på hvordan sjekklistene bidrar til forbedring.
Bedre varmetiltak 
– Det nye er at vi har empiri på hvorfor sjekklistene virker. Vi ser at sjekklisten påvirker viktige arbeidsprosesser. Den gir blant annet økt bruk av varmebevarende tiltak, som bruk av varmluftstepper. Vi ser også bedre timing av administrering av infeksjonsforebyggende antibiotika ved at flere får antibiotika før man skjærer i pasienten, sier Haugen.
Sjekklisten er utarbeidet av Verdens Helseorganisasjon og består av tre deler. Først bekreftes pasientens identitet og mulige allergier. Når alt er klart til operasjon, tar man en «time out» på om lag ett minutt hvor operasjonsteamet presenteres for hverandre før kirurgen gjennomgår kritiske faser ved inngrepet. Etter at operasjonssåret er lukket, brukes sjekklisten til å sikre at utstyr ikke er glemt igjen og at prøver er merket riktig.
Best å bruke hele
– Vi ser at god implementering av sjekklisten gir bedre utfall for pasientene. Jo flere deler av sjekklisten man bruker, jo bedre blir utfallet for pasienten, sier Hilde Valen Wæhle, stipendiat ved seksjon for pasientsikkerhet ved Forsknings- og utviklingsavdelingen i Helse Bergen.
Studien viser at risikoen for komplikasjoner synker med økende grad av sjekklistebruk. Jo mer sjekklistebruk, dess færre infeksjoner, rupturer og blødninger, viser studien. Sjekklistebruken reduserte behovet for blodoverføringer, som gjorde at kostnadene til dette ble kuttet med 40 prosent, sammenlignet med kontrollgruppen.
Les mer om saken hos Dagens Medisin