Hopp til hovedinnhold


Derfor ble psykiatriambulansen i Innlandet borte

– Ingen tvil om at dette var et godt tilbud i de 13 kommunene ambulansen dekket. Men så er det fortsatt slik at Sykehuset Innlandet ønsker en lik tjeneste for hele befolkningen. Det er en av årsakene til at vi nå se på andre løsninger, sier Knut Anders Brevig, prosjektleder for transport av psykisk ustabile i Sykehuset Innlandet til Oppland Arbeiderblad.
– Tilbakemeldingene var strålende. Politiet brukte blant annet mindre tid i saker som var knyttet til psykisk helse når de samhandlet med psykiatriambulansen. Selv om vi ikke kunne dokumentere at de fikk færre transportoppdrag, sier han videre.
Innlandets første psykiatriskeambulanse ble presentert 1. september 2015. Ambulansen var stasjonert på Moelv.

Imidlertid sluttet den psykiatriske ambulansen å rulle ved nyttårstider.

– Dette prosjekt var finansiert ut 2016. Det er tatt en beslutning om å se på andre former for samhandling og beredskap knyttet til psykisk helse, sier Knut Anders Brevig, prosjektleder for transport av psykisk ustabile i Sykehuset Innlandet.

Brevig sier at oppdragsmengden til den psykiatriske ambulansen ble vurdert til å være for lav i forhold til kostnaden med å bemanne den. Loggen viste at den var i oppdrag i omtrent 35 prosent av operativ tid. Bilen hadde i snitt halvannet oppdrag om dagen. Han påpeker også at den uansett hadde en begrenset åpningstid; mandag til fredag, fra klokka 12 til 20.

– Mengden akutte oppdrag knyttet til psykisk helse er gjerne stor utenom åpningstiden, det vil si i helger og på kveldstid, påpeker Brevig.

– Hvordan kan dere erstatte dette tilbudet?

– Vi jobber nå med å knytte AMK-sentralen og ambulansetjenesten tettere opp mot de psykiatriske akutteamene ved de Distriktspsykiatriske sentrene i Sykehuset Innlandet.

Les mer om saken hos Oppland Arbeiderblad