Hopp til hovedinnhold
Hvem er best på blødningskontroll? Ambulansearbeidere eller sanitetspersonell i Forsvaret? Foto: U.S. Navy photo, Barry Hirayama


Derfor må vi være gode på blødninger

«Penetrerende traumer dreper raskt. Rask og effektiv undersøkelse og aggressiv blødningskontroll er viktig for å redde liv.»

Fra Ambulanseforum nr. 4 2017. Tekst: Live Oftedahl

Slik åpner Sigurd Blix, Inger Lund-Kordahl og Jørgen Melaus artikkel i Acta Anaesthesiologica. Her beskrives en studie de har gjennomført blant 30 ambulansearbeidere og 30 sanitetssoldater.

Målet var å finne ut om ambulansearbeidere er gode nok til å håndtere store blødninger.

Hva fant dere?

– I korte trekk var funnene at ambulansepersonellet som deltok gjennomførte undersøkelsen raskere, om enn litt mindre nøyaktig. Behandlingen av skuddskaden var betydelig dårligere hos ambulansepersonellet, sammenlignet med soldatene, forteller Sigurd Blix.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.