Hopp til hovedinnhold
Hjerte. Illustrasjonsfoto: Thinkstock
Hjerte. Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Derfor får færre hjerteinfarkt under koronakrisen

Antall hjerteinfarkt går ned over hele verden.

Mindre forurensning er én av forklaringene, ifølge NRK Livsstil.

– Rapporter fra mange land sier at det ikke bare er redusert antall som kommer til sykehus med hjerteinfarkt, men at det er færre hjerteinfarkt.

Det sier Kaare Harald Bønaa, professor i hjerte- og karsykdommer og overlege i hjertemedisin ved St. Olavs hospital i Trondheim til NRK.

I Norge har vi foreløpig ikke tall på hvor mange som har fått hjerteinfarkt de siste månedene, men også her har leger registrert en nedgang i antallet innleggelser.

– Ganske umiddelbart etter 12. mars var det et markert fall i antallet innleggelser med akutt hjerteinfarkt ved mange sykehus i Norge, sier Bønaa.

Ren luft gir trolig færre infarkt

Det er flere som dør av korona i områder som har vært veldig forurenset, og det er naturlig å se på om det er den rene luften som kom med korona-tiltakene som er årsaken.

vert år dør 7 millioner mennesker av luftforurensning, ifølge WHO.

Lufta i Norge har blitt betraktelig bedre i Norge denne våren. N02-utslippene har falt med 48 prosent, mens det har blitt 30 prosent mindre svevestøv, ifølge en ny rapport fra Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA)

Den samme tendensen finner forskerne over hele Europa. Mindre reising og lavere strømforbruk, men tilhørende stengte kullkraftverk, har hatt en synlig effekt.