Hopp til hovedinnhold


Den nye ambulansevinden

EMS Norway? Ambulansemesterskap? Hvem er egentlig de folka som står bak?

Fra Ambulanseforum nr. 2 2018
Ønsker du å abonnere? Sjekk her! 

De satt og lå bak i en ambulanse, slitne etter å ha konkurrert i et ambulansemesterskap i Polen i 2013.
Thomas Renngård (i midten på bildet over), hadde sovna på dørken, Morten Kolbu (til venstre) og Astrid Karina V. Harring (til høyre) registrerte sekundene med pustestans mellom snorkinga. Han ble diagnostisert med søvnapné der og da.

Dette var tredje gang lag fra ulike stasjoner i Oslo og Akershus sin ambulansetjeneste deltok i det polske mesterskapet.
De to foregående årene hadde de dratt med seg gjeve pokaler fra den internasjonale klassen hjem. Én står på Brobekk og én på Lørenskog i dag.

Vant mesterskapside

Selv om det ikke ble pokal med hjem denne gangen, var alle enige om at dette både var morsomt, lærerikt og spennende.
Burde de ikke få til noe lignende hjemme i Norge?
Da Thomas våknet og skjønte at det ikke bare var han som var frelst, så har han jobbet ustoppelig siden. Morten, Astrid og flere av de andre som har vært med i internasjonale konkurranser har vært en del av gjengen som har stiftet EMS Norway. Selve stiftelsesmøtet var på puben Jekyll & Hyde i Lillestrøm.
Tjenesten i Oslo og Akershus er altså arnestedet til EMS Norway, men ildsjeler i andre helseforetak har også fått vind i seilene.

Øyvard Sørensen, en erfaren paramedic på Brobekk stasjon i Oslo, var den som hadde idéen om å dra til Polen og konkurrere i første omgang. Han hadde vært med på noen mesterskap i Israel tidligere. Nå fikk han nye generasjoner med på moroa.
Målet til EMS Norway er bredere enn det å arrangere et nasjonalt mesterskap: De vil at Norge skal bli én stor ambulansefamilie, med nasjonale standarder, felles medisinske retningslinjer og behandlingsprosedyrer i større grad enn hva det er i dag.
Når man konkurrerer blir man også kjent med hverandre på tvers av fylkesgrenser, og får både nettverk og ambulansevenner fra hele landet. Det fører gjerne til verdifulle og interessante fagutvekslinger:
«Gjør dere det sånn hos dere? Har dere de medisinene?!»

Moro med fag

Et annet åpenbart mål er at det å konkurrere skaper en treningskultur som vil komme pasientene til gode, samt føre til økt trygghet, mestring, erfaring, kunnskap og moro i arbeidshverdagen for ambulansepersonell.
Trening gjør mester!
Planen var å arrangere et nasjonalt mesterskap allerede året etter deltakelsen i Polen. Det tok litt lengre tid å planlegge alt, men i september 2016 møttes ti lag fra alle de fire helseregionene til dyst. Tre karer fra Helgelandssykehuset stakk av med førstepremien. De vant blant annet deltakelse i et internasjonalt mesterskap i Tsjekkia.

Norges andre nasjonale mesterskap arrangeres den 5. –7. september på Ullensaker i år. Der stiller hele femten lag. Inkludert Norges første studentlag fra OsloMet - storbyuniversitet!

I mellomtiden har Sykehuset i Vestfold hatt et lokalt mesterskap i fjor. Dette ble gjennomført av lokale krefter i samråd med EMS Norway.

De som dro det største lasset var Markus S. Wyller, fagutvikler i Tønsberg og Trond Magnus Solås, også Tønsberg. De sto for storparten av planleggingen og gjennomføringen av konkurransen. Bak dem sto ambulansesjef Torbjørn Lia og heiet. Og deltok de på det nasjonale mesterskapet året før? Ja, selvfølgelig!

I Helse Midt-Norge ble det arrangert et regionalt mesterskap i Trøndelag i slutten av april. Her sto Karstein Hollås i spissen.

Sykehuset Innlandets mesterskap gikk av stabelen i slutten av mai. Her var det mange involverte. Fagutvikler Gunvor Hval var dommer under ambulansemesterskapet i 2016. Hun ledet arbeidet med å arrangere det første regionmesterskapet i Sykehuset Innlandet.

Med seg på laget hadde hun blant annet fagutvikler Bjarne Kjartan Thaule og ambulanselærling Kujtim Fazliu. Ledelsen med blant andre områdeleder Håvard Åsengen og Pål Anders Mæhlum i kompetanseavdelingen har vært viktige støttespillere.
Hele 17 lag meldte interesse for å være med i den lokale konkurransen!
Det var så mange at fagutviklerne måtte gi en case til de lagene som ønsket å delta for å se hvem som er kvalifisert til det lokale mesterskapet som hadde plass til fem lag.

Helgelandssykehuset planla et mesterskap i slutten av mai eller begynnelsen av juni. Dessverre var det for få som meldte seg på til at det ble gjennomført.
Hvem sto i spissen? Selvfølgelig vinnerne av Norgesmesterskapet i 2016.
Selv om initiativet kommer fra dem som jobber operativt, er man helt avhengig av å ha forankret gjennomføringer av lokale og regionale konkurranser i ledelsen rundt omkring. Det krever tid og ressurser å planlegge og gjennomføre denne typen konkurranse.
Det blåser god vind i mange av helseforetakene i Helse Sør-Øst og god bris i Helse Midt-Norge. Det virker noe mer vindstille lenger nord og vest når det gjelder det å arrangere lokale mesterskap hittil.
Men målet for fremtiden er glassklart: Alle skal med! Alle som jobber i ambulansetjenesten er velkomne inn i vinden til EMS Norway.