Hopp til hovedinnhold
LUNDAMO, Norway -- A group of Norwegian Bell 412SP's travel to the port of Orkanger to insert a team of Marines from 1st Battalion, 8th Marine Regiment. The leathernecks are participating in DV (distinguished visitors) Day March 10 during Battle Griffin, the second phase of NATO exercise Strong Resolve '02. (USMC photo by Cpl. Paula M. Fitzgerald)
LUNDAMO, Norge: Tre Bell 412SP i aksjon. Foto: USMC, Cpl. Paula M. Fitzgerald


Den militære helikopterberedskapen i Nord-Norge raseres

Jeg mener at 339 skvadronen på Bardufoss har tilstrekkelig med ressurser til å bidra med et flerbrukshelikopter i Kirkenes.

Det skriver Geir Brandsegg i et innlegg i iFinnmark.

Uten oppdrag vil det operative miljøet på Bardufoss gradvis forvitre, og Nord-Norge vil etter hvert stå helt uten militær helikopterberedskap.

Et oppdrag i Kirkenes i samarbeid mellom Forsvaret og nødetatene vil styrke operativ evne, og samtidig sikre beredskapen i regionen.

I den nye langtidsplanen for 2020-2028 står det nå ingenting om at det skal være Bell 412 helikoptre stasjonert på Bardufoss. 339 skvadronens avdeling på Bardufoss frykter at det i praksis betyr at samtlige Bell 412 flyttes til Rygge. 

Fra 2018 har Forsvaret i flere perioder bistått med ambulansehelikopter til det sivile helsevesenet i Finnmark. Årsaken til denne bistanden har vært operative problemer i ambulanseflytjenesten, og den siste tiden den pågående koronapandemien. Helikopteret har vært sammenhengende stasjonert i Kirkenes siden november 2019, og skal etter nåværende plan bli værende frem til 15. juli i år.

Helseminister Bent Høie har nylig uttalt at det skal være et sivilt ambulansehelikopter i Kirkenes fra 15. juli.

Så vidt meg bekjent finnes det ingen ledige sivile ambulansehelikopterressurser i Norge.

Forsvaret bistår samfunnet ved behov i kriser. Ved å beholde Forsvaret som operatør, unngår man å svekke den øvrige nasjonale luftambulansekapasiteten under en alvorlig pandemi.