Hopp til hovedinnhold


Delte ut 15 millioner for å fordoble overlevelse ved plutselig hjertestans

Prins Daniel i Sverige delte ut Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag på 15 millioner kroner til Leif Svensson, professor ved hjerteklinikken på Sødersykehuset i Stockholm, melder Webfinanser.
Leif Svensson får årets Stora forskningsanslag for sin forskning på plutselig hjertestans og oppbygningen av et nasjonalt senter for hjertestans i Sverige – Center for Cardiac Arrest Science.
– Stora forskningsanslaget gir en ekstra dytt til å arbeide aktivt med å rette liv. Uten disse pengene skulle det tatt ti eller 15 år å fordoble overlevelsen ved plutselig hjertestans. Nå kan vi sette opp realistiske forskningsmål til 2016, sier  Leif Svensson, professor vied Hjärtkliniken på Sødersykehuset i Stockholm.
Hvert år rammes 10.000 svensker av plutselig hjertestans. Bare 500 overlever. Professor Leif Svenssons forskning går blant annet ut på å fordoble antall overlevende på tre år, gjennom å gi rett behandling betydelig raskere enn i dag og gjennom å bruke samme metoder over hele landet.
Målet med senteret er å knytte sammen hele Sverige og få sykehus, ambulansetjeneste og nødmeldesentraler til å samarbeide mer effektivt. I senteret gjennomføres vitenskapelige studier omkring ulike og nye behandlingsmetoder for å øke overlevelsen ved plutselig hjertestans.

Les mer om saken hos Webfinanser