Hopp til hovedinnhold


Deltar i Barents Rescue 2011

En togavsporing med mange skadde, en bygning som raser sammen, en kjemikaliekatastrofe og en bussulykke med norske soldater; årets katastrofeøvelse Barents Rescue byr på mye å øves på for helseforetakene i Helse Nord som deltar.

En togavsporing med mange skadde, en bygning som raser sammen, en kjemikaliekatastrofe og en bussulykke med norske soldater; årets katastrofeøvelse Barents Rescue byr på mye å øves på for helseforetakene i Helse Nord som deltar.

Helseforetakene i Helse Nord deltar aktivt i årets katastrofeøvelse Barents Rescue som denne gang arrangeres i Luleå i Sverige.

Den store katastrofeøvelsen Barents Rescue arrangeres annet hvert år. Det er en felles øvelse mellom landene i barentsregionen: Russland, Finland, Sverige og Norge. Mange ulike etater deltar og øver på samarbeid: helsevesen, brannvesen, politi, Forsvaret og flere.

Alarm- og feltøvelse

Øvelsen er både en alarmøvelse, hvor varsling og varslingsrutiner testes, og en feltøvelse. Feltøvelsen skal foregå i dagene 21. og 22. september. Alarmøvelsen skal alle helseforetakene i Helse Nord delta i. I feltøvelsen i Luleå skal Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset delta med helseressurser. Helse Finnmark og Universitetssykehuset Nord-Norge skal delta som observatører.

Les mer om Barents Rescue 2011 på Helse Nords nettsider