Hopp til hovedinnhold


De yngste legene står alene med de sykeste pasientene

Kommer du på legevakten eller akuttmottaket med akutt behov for behandling for eksempel på grunn av dødelig meningitt, blodpropp eller akutt blodforgiftning, risikerer du å bli møtt av sykehusets yngste medarbeider.

Kommer du på legevakten eller akuttmottaket med akutt behov for behandling for eksempel på grunn av dødelig meningitt, blodpropp eller akutt blodforgiftning, risikerer du å bli møtt av sykehusets yngste medarbeider, skriver danske 24.

Bakgrunn: Dropper leger i akuttmottaket

DANMARK. Derfor ønsker Dansk Selskab for Akutmedicin at akutt syke skal behandles av særlige akuttleger, slik de blir i utlandet.

En av dem som har opplevd at behandlingen ikke nødvendigvis blir optimal når ferske leger skal ta viktige avgjørelser, er politimann Willy Niemann. Da han ankom til en skadestue sør i Jylland med sin kreftsyke kone på grunn av at hun hadde fått en akutt, behandlingskrevende blodforgiftning, hevdet legen at det var kreften som forårsaket den høye feberen, og ikke en infeksjon. Han nektet å gi henne den nødvendige intensive penicillinbehandlingen mot blodgiftning.

- Min kone ble raskt dårligere, og jeg fikk vite at hun kom til å dø, og at det måtte jeg innse, husker han. Men kona hans hadde tidligere hatt en tilsvarende infeksjon, og han visste at legen tok feil.

- Gjennom private forbindelser kontaktet jeg et nytt sykehus, og kona ble overflyttet med ambulanse, hun hadde fått blodforgiftning og overlevde infeksjonen på det nye sykehuset, forteller Niemann.

At Willy Niemanns erfaringer ikke er enestående, fremgår av et pilotstudie offentliggjort i Ugeskrift for Læger, som dokumenterer at det ikke bare hovedsakelig er de yngste og minst erfarne legene som betjener de akutt syke medisinske pasientene alene, men også at mange av disse unge, uerfarne vegrer for å be om hjelp av eldre kolleger, som ofte må vekkes hjemme eller bli forstyrret på annen måte.

I de fleste av de land som Danmark ellers sammenligner seg med, er akuttmottakene i stedet bemannet av spesialleger, som gjennom en årrekke har spesialisert seg på akutt syke pasienter. Et spesiale som ikke finnes i Danmark (eller Norge), men som en rekke danske leger mener bør opprettes.

- Helsedepartementets nye spesialplan hviler på at "øvelse gjør mester". Hvis man tror på dette prinsippet, må det også gjelde behandlingen av akutt syke pasienter, sier Dan Brun Petersen, formann i Dansk Selskab for Akutmedicin.

Les mer om saken på danske 24