Hopp til hovedinnhold


De vanligste brannårsakene

Det er en rekke årsaker til boligbranner i Norge de siste årene, men med tre enkle grep kan du nærmest eliminere risikoen, mener ekspert, ifølge NRK Norge.
Brannteknikerne i Lærdal mener de har funnet ut i hvilket hus storbrannen startet, men hva som var årsaken brannen, er ennå uvisst.
Onsdag ettermiddag opplyste politiet at antall totalskadde bygninger har økt til 40 etter en nærmere gjennomgang. 17 av disse er bolighus. Brannen er den største i norsk etterkrigshistorie, målt i ødelagte bygninger.
Noen årsaker peker seg klart ut, og de er fullt mulig å forebygge, mener Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
– Den aller vanligste årsaken til boligbrann er feil på det elektriske anlegget eller feil bruk. Det siste handler om sunn fornuft – at man ikke tørker klær på ovnen for eksempel, sier Anders Leonhard Blakseth, avdelingsleder for forebygging i DSB.
– Vi vet også at mange branner starter ved matlaging, vet at man glemmer noe i julestresset, eller at man skal steke seg pizza etter en kveld på byen, sier Blakseth.
25,9 prosent av brannene starter ved en feil i det elektriske anlegget, mens 27,8 prosent skyldes feil bruk.
Blakseth oppfordrer folk til ikke å bruke vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin om natten. Det samme gjelder lading av mobiler.
– Levende lys er også en kjent brannårsak, advarer Blakseth.
Åpen ild er den andre store brannårsaken ved siden av det elektriske anlegget. 29 prosent av brannene har de siste årene skyldtes forskjellige uhell med åpen ild. Røyking utgjør i underkant av 5 prosent og levende lys nær 7 prosent.
Litt over 7 prosent av brannene man vet årsaken til er påsatt.

61 brannofre i fjor

Antall boligbranner i Norge har de siste årene ligget på i underkant av 3.000 i snitt, ifølge DSB. De siste ti årene har mellom 40 og 80 personer omkommet i branner hvert år. Etter en gledelig nedgang til 40 døde i 2012 mistet 61 mennesker livet i brann i fjor.
Ingen liv gikk tapt i brannen i Lærdal, men 450 personer har fått behandling på sykehus etter brannen og 272 har vært innlagt.
– Hovedbudskapet vårt er at det er enkelt å forebygge brann ved å følge tre ting:

  1. Ha fungerende røykvarslere, og helst seriekoblede. Da blir du varslet tidsnok til å slokke.
  2. Ha slokkemiddel, som husbrannslange, pulverapparat eller skumapparat.
  3. Gå gjennom rømningsveier. Se for deg hvordan du skal komme seg ut. Familier må gjerne snakke om det eller trene på det.

Les mer om saken og se tabell hos NRK