Hopp til hovedinnhold


De minst erfarne legene ledsager de sykeste pasientene

Retningslinjer for overføring av kritisk syke pasienter mellom sykehusene følges ikke, viser ny undersøkelse i Danmark.

Retningslinjer for overføring av kritisk syke pasienter mellom sykehusene følges ikke, viser ny undersøkelse i Danmark.

Alvorlig syke pasienter sendes i stort omfang ut på landeveiene, ledsaget af turnusleger og reserveleger med få måneders erfaring.

Det er resultatet av en nylig offentligjort dansk undersøkelse, som viser at leger som deltar i pasienttranspoerter mellom sykehusene oftest har veldig begrenset erfaring. Erfaringerne viser også at det kan få fatale følger.

72 av 100 ganger, hvor kritisk syke, voksne pasienter transporteres fra et sykehus til et annet, er de ledsaget av turnusleger eller reserveleger, som utover begrenset legeerfaring sjelden er utdannet i interhospitale pasienttransporter. En slik utdannelse får man på mindre en hver fjerde avdeling.

Avdelingslege Peter Hallas, anestesiavdelingen på Juliane Marie Centret på Rikshospitalet, har stått i spissen for undersøkelsen. Han mener at undersøkelsen bekrefter en formodning mange leger lenge har hatt.

- Mange leger har ant at det er slik det faktisk er. Nå er det dokumentert at det faktisk forholder seg slik, og det er satt tall på problemets omfang, sier Hallas.

Undersøkelsen er basert på henvendelser til samtlige av Danmarks internmedisinske avdelinger.
77 prosent av avdelingene svarte at de ikke vil følge de nasjonale retningslinjene for legens kompetansenivå, når de utførte transporten.

- Det er en kløft mellom de  faglige anbefalinger og den faktiske virkelighet, som vi er nødt til å forholde oss til. Vår undersøkelse viser at det er et påtrengende behov for utdannelse av de yngre legene, som oftest står for interhospitale pasienttransporter, mener Hallas.

Overlege Peter Berlac på akuttlegebilen i Nordsjælland mener at regionene bør se oppgaven med transport av alvorlig syke pasienter som en del af den regionale legebilsorganisasjon, altså en del av det prehospitale område, og ikke som en oppgave og et ansvar for den avdelingen som skal ha en pasient av gårde.

- Der er evidens for at et høyt kompetansenivå er nødvendig på disse transportene. Det er det personalet som kjenner utstyret og prosedyrene ombord på ambulansen som bør ivareta transportene. Derfor er det faglig fullstendig uanstendig og uforsvarlig, at man i stort omfang sender de yngste legene med de dårligste pasientene. Skjer det en forverring av pasientens tilstand underveis, har de ingen eller små muligheter for oppbacking,sier Berlac.