Hopp til hovedinnhold
Av crewet på 330-skvadronen på Ørlandet finnes bare ei jente. Disse tøffe gutta ser gjerne at flere kvinner søker seg inn i Forsvaret. Fra venstre: Kaptein Finn Åge Jakobsen (redningsmann), Major Ken Ronny Strøm (flyger og avdelingssjef), Kaptein Olve Arnes (flyger), Major Karl Åge Sjøborg (anestesilege), Kaptein Geir Arne Berntsen (systemoperatør) og Kaptein Hans Tilrem (maskinist)


De har en samfunnskritisk jobb. Likevel ble de ikke prioritert i vaksinekøen.

Major i Luftforsvaret slo alarm om at operativt personell i luftambulansen og redningshelikoptertjenesten falt mellom to stoler.

– Vi sitter veldig trangt, og kommer tett på når pasienten er som mest uavklart og situasjonen mest akutt, og risikoen for smitte er høy, sier major Jens W. Klüver, medisinsk leder i Luftforsvarets 330-skvadron, i et intervju til TV 2.

Varslet FHI

I begynnelsen av januar henvendte han seg til assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, for å få råd om vaksinetilgang og vaksinering av luftoperativt personell.

Uken etter varslet majoren FHIs vaksineforsyning:

– Vår utfordring i redningshelikoptertjenesten og i luftambulansetjenesten er at vi faller mellom to stoler, skrev Klüver i en epost til Folkehelseinstituttet (FHI).

Han viste til at operativt personell som flygere, maskinister, systemoperatører/navigatører og redningsmenn også er definert som helsepersonell som jobber tett på pasienter.

Ambulanseforum inkluderte også disse gruppene i denne kommentaren da FHI hadde glemt å føre prehospitalt personell opp på prioriteringslistene i romjula:

– Sårbar ressurs

Ved forrige justering av retningslinjene i vaksineringsforskriften ble prehospitalt miljø prioritert. Men for luftambulansen og redningshelikoptertjenesten betød dette at kun legene ble prioritert, og ved enkelte avdelinger noen redningsmenn.

I eposten som TV 2 har fått innsyn i, påpekte Klüver at personellet i redningshelikoptertjenesten og luftambulansetjenesten er en svært sårbar ressurs, som ikke enkelt kan erstattes.

Dersom en avdeling eller base må av beredskap på grunn av sykdom eller smitte, får det direkte konsekvenser for det akuttmedisinske tilbudet, og nasjonens redningsberedskap blir truet

Oppdraget kan ikke overføres til andre, og tjenestene er i utgangspunktet dimensjonert for daglig drift, fremholdt han.

– Tilfeldighetenes spill

Henvendelsen gikk til FHIs vaksineforsyning fordi det på dette tidspunktet ikke var gitt mulighet til å få vaksinert dette personellet.

– Det foreligger ingen plan for det, og per i dag er det tilfeldighetenes spill hvorvidt de blir vaksinert ved det enkelte foretak, skrev Klüver i eposten som ble videresendt til Folkehelseinstituttets områdestab for smittevern, miljø og helse 18. januar.

– Et paradoks

Personell fra hele luftambulansetjenesten, både helikopter og ambulansefly, CHC Florø, Lufttransport Svalbard og 330-skvadronens fem avdelinger skal nå få covid-19-vaksinen.

Han understreker at Folkehelseinstituttet, etter at de ble gjort oppmerksom på forholdet, har vist stor forståelse og gjort ekstraordinære tiltak for å sørge for vaksinering.