Hopp til hovedinnhold


– De fysiske rammene for legevakta er til tider uforsvarlige

Gjøvik interkommunale legevakt har vokst ut av lokalene sine.  – Egentlig skulle vi gitt blaffen i 110 kvadratmeter på sykehuset og sett på muligheten for å bygge minisykehus i Gjøvik, sier varaordfører Torvild Sveen til Oppland Arbeiderblad.
Kommunene i Gjøvik-regionen skal utrede om den interkommunale legevakta skal utvide lokalene sine på sykehuset i Gjøvik. Ifølge Aud Inger Ystgaard i Gjøvik er det snakk om å bygge på sykehuset i retning ambulansegarasjen.
Legevakta har ifølge Ystgaard hatt en vekst i henvendelser på 25 prosent. Antall konsultasjoner har økt fra 11.712 i 2005 til 16.111 så langt i 2013. Antall telefonhenvendelser har økt med 2200 i samme periode.
– Legevakten sliter med plassmangel, og de fysiske rammene for mottak av ambulanser er uetiske, upraktiske og til tider uforsvarlig, opplyser hun.
Prosjektering av nye lokaler er beregnet å koste 100.000 kroner. Gjøviks andel er 35.000 kroner, og et enstemmig utvalg bevilget pengene mandag.
Varaordfører Torvild Sveen synes det høres rart ut at sykehuset ikke skal kunne tilby legevakta mer areal all den tid Sykehuset Innlandet jobber med å redusere areal og legger ned tilbud. Sveen viste også til opprettelsen av kommunale akutte døgnplasser og samhandlingsreformen hvor pasienter blir skrevet ut fra sykehus raskere.
– Vi er i ferd med å utvikle minisykehus. Vi får stadig større ansvar for å ta imot akuttpasienter.
Les mer om saken hos Oppland Arbeiderblad