Hopp til hovedinnhold


De frivilliges Nødnett-terminaler

Frivillige nødorganisasjoner kommer til å bruke Sepura og Motorola-håndsett i nødnettet, melder Computerworld.
Litt av formålet med det nye nødnettet har vært at også frivillige nødorganisasjoner skal kunne ta i bruk teknologien, blant annet for å enklere kunne samhandle på tvers og med blålysetatene.
Nå er dette et skritt videre, etter at resultatene av radio-anskaffelser for Frivllige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF) nå er klare.
– Dette er et viktig skritt på veien for å få de frivillige inn som brukere av Nødnett. De frivillige organisasjonene får nå flere terminaler slik at brukere kan anvende disse i områder der Nødnett er ferdig utbygd. Etter hvert kan radioterminalene tas i bruk i stadig nye deler av landet, sier markedsdirektør Jostein Hesthammar i Direktoratet for nødkommunikasjon i en melding.
Anskaffelsen i denne runden gjelder i hele landet for organisasjonene Norske Alpine Redningsgrupper, Norsk Aeroklubbs flytjeneste, Rovernes Beredskapsgruppe og Norsk Radio Relæ Liga.
Les mer om saken hos Computerworld