Hopp til hovedinnhold


Dataspillteknikk skal gi bedre akuttbehandling

SVERIGE: Høyskolene i Borås og Skøvde samt Vestre Gøtalandsregionen samarbeider om å lage et nasjonalt teknisk treningssenter for ambulansetjenesten, ifølge Borås Tidning.
Inspirasjon fra dataspillenes verden skal bidra til å redde liv i framtiden.
I dag lærer kommende ambulansesykepleiere seg akuttbehandling i enkle utdanningsmiljøer. Som oftest befinner studentene seg i et rom på skolen og trener på en øvingsdukke mens læreren gir muntlige instruksjoner og forutsetninger.
– Mangelen ved tradisjonell simulering er at visse moment kan man ikke trene i det hele tatt, sier Magnus Hagiwara som har utdannet ambulansesykepleiere på Høgskolen i Borås siden 2006.
Det gjelder for eksempel muligheten til å trene på å innhente relevant informasjon fra omgivelsene, informasjon som kan være livsviktige for pasienten.
– Erfarne ambulansesykepleiere leser av situasjonen før de har sett pasienten, og den informasjonen kan brukes i behandlingen, sier Hagiwara.
Han inngår i et team med forskere som vil skape forutsetninger for slike øvingsmomenter. Nylig iscenesatte de et realistisk miljø med dataspillteknikk i en pilotstudie.
12 deltakende ambulansegruper gjennomførte deretter hele innsatskjeden fra nødmelding til overføring på akuttmottak. Pasienten ble hentet fra en leilighet som var preparert med detaljinformasjon i form av lukt, lyd og projiserte bilder.
– Deltakernes opplevelser skal undersøkes i januar. Vår teori er at utdanningen blir bedre med et rikere miljø, sier Hagiwara.
Les mer om saken hos Borås Tidning