Hopp til hovedinnhold


Datakostnader eksploderer

Sentrale beslutninger om standardisering av IKT-systemer utfordrer hele den økonomiske bæreevnen til sykehusene, melder Avisen Agder.

 
De årlige utgiftene forventes å øke fra 165 til 248 millioner kroner for Sørlandet sykehus de neste fire år.
 
Sørlandet sykehus Helseforetak er fra Helse Sør-Øst RHF bedt om å utarbeide en økonomisk langtidsplan for perioden 2015 – 2035 men hovedvekt på perioden 2015-2018.
 
Planen skal ha som forutsetning å sikre økonomisk bærekraft for foretaket, samt ta inn i seg de investeringsbehov foretaket har. Samhandlingsreformens konsekvenser skal også forsøkes tas inn i planen. 
 
Tallene viser at det legges opp til å bruke tre ganger så mye per år på IKT-utgifter som på medisinsk teknisk utstyr de neste årene. 
 
Ny inntektsmodell slo positivt ut 
Inntektsmodellarbeidet i Helse Sør-Øst RHF ligger til grunn for basisramme til foretaket for de neste fire årene. 
 
Nye inntektsmodeller falt særdeles godt ut for Sørlandets Sykehus HF, som har fått i sum får ca 375 millioner kroner i inntektsvekst fra 2008 til modellene er fullt ut innført i 2015.
 
Fra 2014 til 2015 gir dette dog en negativ effekt for Sørlandet sykehus med om lag 25 mill.kr, hvorav prehospitale tjenester (spesielt pasientreiser) -13 mill og psykiatri -10 mill.