Hopp til hovedinnhold
Ambulanse i Helse Midt-Norge. Foto: Live Oftedahl


«Dårligere ambulansetilbud til innbyggerne i Meråker»

Helse Nord- Trøndelags Klinikk for prehospitale tjenester, skal spare 1,8 mill og har i denne sammenheng et forslag ute om å fjerne vakt på vaktrom på ambulansen i Meråker.

Dette innebærer at det blir hjemmevakt fra kl 20.00 til 08.00, skriver en bekymret Meråkerbygg i et innlegg i Stjørdals Blad.

Det igjen betyr at man må vente mye lengre på ambulanse i dette tidsrommet.

For de ansatte i Meråker betyr der også at to av de som jobber der, ikke lengre vil ha sine stillinger der. De gjenværende ansatte, må jobbe mer for samme lønn.

For innbyggerene i Meråker vil dette svekke noe av tryggheten de har i dag med at ambulansen er kjapt på plass, da de som jobber der oppholder seg og sover i samme bygg som ambulansen.

Ved hjemmevakt vil det være minutter som går tapt mens man venter, noe som vil kunne være avgjørende i mange situasjoner. Spesielt hendelser som hjertestans, hjerteinfarkt, hjerneslag og pusteproblemer.

Det er nå mange år siden ambulansen i Meråker gikk bort fra hjemmevaktordningen, og det som er i ferd med å skje nå, er mange skritt tilbake i feil retning igjen.