Hopp til hovedinnhold


Dårlig bemanning på hovedredningssentralen: – Frykter liv kan gå tapt

Bemanningen er den samme som i 1984, men det er 4.000 flere redningsoppdrag i året, ifølge TV2 Nyhetene.

Antallet redningsoppdrag her i landet øker fra år til år. På hovedredningssentralen i Sør-Norge må to redningsledere koordinere opp til 30 redningsaksjoner samtidig.

Ved Hovedredningssentralen Sør-Norge advarer både ansatte og ledelse om at liv kan gå tapt om ikke redningssentralen blir oppbemannet.

 – Om sommeren er det 20-30 hendelser daglig, på dagtid, sier Ola Vaage, redningsleder ved Hovedredningssentralen på Sola.

– Da er det hektisk og vi må ta det som er mest alvorlig først, sier Vaage.

Flere og flere hendelser

Antall hendelser som blir koordinert ved Hovedredningssentralen Sør-Norge har økt kraftig, fra drøyt 1.000 i 1984 til drøyt 5.000 i 2013.

Tall fra første halvår i år viser at antallet henvendelser fortsetter å øke med 8 prosent.

Til tross for stadig flere aksjoner er bemanningen den samme som den var i 1984 - de har to redningsledere.

– Vi er to mann som må håndtere dette, og det er for lite, sier redningslederen.

Bevilget mer penger

I fjor ble det bevilget 9 millioner kroner for å styrke redningssentralen, men dette har ikke ført til flere personer på jobb.

En stilling ble lyst ut, men ble trukket tilbake fordi det ikke fantes penger til å foreta noen ansettelse.

 – Vi har fått styrket budsjettet vårt i år sammenliknet med i fjor, men dessverre har etterslepet vært så stort at det ikke har vært tilstrekkelig til en økning i bemanningen, sier avdelingsdirektør i Hovedredningssentralen Sør-Norge, Jarle Øversveen.

Les mer om saken hos TV2