Hopp til hovedinnhold
Dansk ambulanse. Illustrasjonsfoto: Alf van Beem, Wikimedia
Dansk ambulanse. Illustrasjonsfoto: Alf van Beem, Wikimedia Commons


Danske regioner hilser nye anbefalinger på akuttområdet velkommen

Det danske helsedirektoratet offentliggjorde fredag nye anbefalinger i organisering av den akutte delen av helsetjenesten for ti år framover.

Anbefalingene er i tråd med regionenes arbeid og gir bedre muligheter for å tilrettelegge for et godt akuttilbud i hele Danmark, skriver regionene i en nyhetsmelding.

Hva skal så regionene og kommunene ta høyde for når de skal planlegge gode akuttilbud til folk i Danmark? 

Svaret ligger i Sundhedsstyrelsens (tilsv. Helsedirektoratet red. anm.) anbefalinger på akuttområdet.

For første gang på 13 år er det kommet nye anbefalinger til hvordan folk skal oppsøkes og behandles ved bruk av akutt hjelp i helsevesenet. 

Sammenheng mellom regioner og kommuner

I de nye anbefalingene er det blant annet større fokus på sammenheng i innsatsen for fysiske og psykiske sykommer.

Samtidig understreker Sundhedsstyrelsen at den nye spesiallegen i akuttmedisin er en viktig del av behandlingen i akuttmottaket. Derfor ser regionene også frem til en ny spesialutdanning i akuttsykepleie som er målrettet mot sykepleierne i regionenes akuttmottak. 

Et nytt viktig punkt er dessuten betoningen av samarbeid mellom regionene og kommuner på det akutte området. Danske Regioner og KL er allerede i full gang med å utvikle 12 felles retningsmerker.

– Vi har en meget sterk akuttbehandling i Danmark og med de nye anbefalingene har regionene et godt grunnlag for å arbeide videre. Et av siktepunktene er i høy grad et tettere samarbeid mellom regioner og kommuner, sier Ulla Astman, nestleder i Danske Regioner.

Danske Regioner hilser de nye anbefalingene velkomne. Ikke minst fordi anbefalingene i høy grad er i tråd med akuttutspillet ”Når du har brug for os”, som regionene lanserte i 2018.

De nye anbefalingene dekker hele kjeden av akutte tilbud fra nødsentralen og vaktlegen til sykehusets akuttmottak og de forskjellige helsetilbudene i kommunene.

Sammenhengende innsats

Regionene har siden 2007 etablert 21 akuttsykehus med spesialleger i front og har sikret et mer ensartet akuttsystem og legehelikopterdekning i hele Danmark.

De har dessuten løftet kompetansenivået hos helsepersonell som behandler akutt syke pasienter – både i ambulansen og i akuttmottaket – og har vært med på å løfte den frivillige innsatsen. Cirka 100.000 frivillige er klare for å komme først ved hjertestans i hele landet.