Hopp til hovedinnhold


Danske paramedicinere skal måles på tid

Fremover er det ikke kun responstiden for ambulansene som skal måles, skriver danske Folketidende.

Det gjelder å få hjelpen så hurtig fram som mulig når det trengs. Fremover er det ikke bare ambulansenes utrykningstid som skal måles og veies. Også paramedicineres tidforbruk fra alarmen går til de er framme, skal registreres.

- Når nye kontrakter for ambulansekjøring i Region Sjælland trer i kraft i februar 2016, så vil et nytt servicemål være paramedicinernes responstid. Hittil har det kun vært servicemål for ambulansenes generelle responstid. Det nye servicemålet skal sikre raskere utrykning i de situasjoner hvor det er behov for avansert prehospital innsats, skriver BeredskabsInfos Nyhedsbrev.

Region Sjælland har som den eneste regionen i Danmark valgt å ikke ha leger med i ambulansene, men derimot etterutdannede ambulansearbeidere til paramedicinere.

- Fremover blir utgangspunktet at paramedicinerne i regionen som helhet skal være fremme innen 15 minutter ved mindst 95 prosent av de utrykninger, hvor der er behov for avansert prehospital innsats. Servicemålet vil dog bli differensiert i de tre kontraktområder som anbudet oppdeles i, slik at det tas høyde for geografiske forskjeller i.

Ambulansekjøringen i Region Sjælland blir sendt på anbud i oktober med tilbudsfrist i desember.

Les mer om saken hos Folketidende