Hopp til hovedinnhold
Illustrasjon: Thinkstock


Danske helseforetak skal bli grønne innen 2030

Danske regioner skal bli milijøfyrtårn og senke CO2-utslippene med hele 75 prosent innen ti år.

Det er målsetningen til danske regioner i et nytt utspill, hvor blant annet klimavennlige nybygg, varmeomlegging og hybrid-ambulanser skal være med på å innfri målet, skriver Danske Regioner i en pressemelding.

Det er mer enn den generelle danske målsetningen om 70 prosent CO2-reduksjon, og omstillingen skal skje på kortere tid.

Ved å forplikte seg til den felles målsetningen håper regionene å kunne være med på å drive den grønne omstillingen av hele den offentlige sektor i Danmark.

– Det er ingen tvil om at vi ønsker et helsevesen som handler langt mer klimavennlig, og med det nye utspillet forplikter alle regionene seg til å tenke miljø i alle ledd av sykehusdriften for å nå dette ambisiøse målet i kommende år. Vi får det travelt, men vi tror at vi kan lykkes, sier Ulla Astman, nestleder i Danske Regioner.

Innsats på fire områder 

I hele tall betyr utspillet at regionenes sykehus og institusjoner skal gå fra å bruke ca. 217.000 tonn CO2 fra eliktrisitet, varme og transport i året til å bruke ca. 55.000 tonn CO2 i året innen 2030.

En del av det mindre klimavtrykket kommer fra den generelle grønne omstillingen av energisektoren i Danmark.

Utover det ønsker regionene å gjøre en ekstra innsats på fire områder:

  1. Klimavennlige bygninger
  2. Grønne brennstoffer og optimert transport
  3. Bæredyktige innkjøp og
  4. Cirkulær økonomi