Hopp til hovedinnhold


Danske designere tester ut framtidens sykehus i skipscontainere

En gul liten plastbeholder reduserer bakteriesmitte ved danske sykehus.

Skrevet av Christian Sømme, rådgiver i Viis, et digitalt pr-byrå på vegne av Netlife Research
I tre avdankede containere fra skipsgiganten Maersk kommer helsearbeidere til å teste ut om sykehus anno 2050 kanskje er et spa eller drives av robotleger.
Danske formgivere har kastet blikket på helsesektoren og redesigner produkter, prosesser og strategier.
COO Sune Knudsen, fra Dansk Design Center i Norge, holdt foredrag under Pulskonferansen i regi av digitalbyrået Netlife Research, Livework Studio og Oslo Medtech.
Han viste hva design gjør for helsesektoren i vårt naboland, til inspirasjon også for Norge. Danmark har lange tradisjoner for å lage fysiske produkter i en klassisk designtradisjon.
– Vi er som rørleggere, vi skal få godt design til å flyte godt i helsesektoren, forklarte han fra talerstolen.
Design gjør forskjell
En dose design kan gjøre store forskjeller.

– Denne gule plastbiten kan gjøre en stor forskjell. Den er blitt til gjennom observasjoner av hvor skoen trykker. For ikke å si hånden. Det er et velkjent problem at bakterier overføres ved kontaktsmitte mellom for eksempel hender og dørhåndtak, forklarer han.
Designeren Hanh Pham utviklet sin Yellowone Handsafe, en bærbar, individuell minibeholder med antibakteriell væske. Bare gjennom noe så enkelt som å bruke denne før og etter en kontakt bidrar brukerne til massiv reduksjon i bakteriespredning.
Et annet produkt er en chemo-pumpe for kreftbehandling i ryggsekkutgave. Pumpen gjør hjemmebehandling mulig for pasientene. Inspirasjonen kommer fra dialyse.
Behandlingen skjer fra et lite apparat med ryggsekkstropper, uten at det er særlig synlig for omverdenen.
– Det sparer tid og kostnader. Det blir færre pasienter på sykehuset og livskvaliteten øker. Alt på grunn av et nytt design.
Trappetrinn
Innen design regner Knudsen opp fire trappetrinn, som viser stadier i designmodenhet hvor ingen av de tre øverste egentlig er innbyrdes mindreverdige.
Første trinn i designstigen er «intet design». Andre er produktdesign og tredje trinn er design av prosesser og tjenester – måter tjenester blir levert på.
Knudsen har ikke tall på antall servicedesignprosjekter (trinn tre) som pågår i dansk helsesektor, men kan bare fastslå at det er mange.
Fjerde og siste designtrappetrinn er selve måten en organisasjon jobber strategisk på.

Designtrappen – fire stadier av modenhet

 1. Intet design

 2. Design som formgivning

 3. Design som prosess

 4. Design som strategi

Fra at design blir levert av noen utenfra, våger noen nå å ta designere inn i egen avdeling. Knudsen mener at det ultimate vil være dagen hvor design er integrert i all virksomhet i organisasjonen.
I et av prosjektene startet designerne med å opptre som pasient ved en avdeling ved Rigshospitalet. Pasienttilfredsheten ved avdelingen var lav, selv om kvaliteten på behandlingen var høy.
For å avdekke hvorfor, la designeren seg til i sykehussengen og fulgte rutinene.
Det viste seg at avdelingen primært var utformet med utgangspunkt i legens spesialitet, og at legens behov var forskjellig fra pasientenes.
Enda mer sentralt var at korttidspasienter som kun var inne for én natt ble liggende sammen med langtidssyke. Forskjellene i rutiner og pleiebehov reduserte tilfredsheten med oppholdet for de som var innlagt for lengre tid.
Trivsel opp og kostnader ned
Gjennom omorganisering, økte trivselen til pasientene og etter et par uker også trivselen til medarbeiderne.
– En uforutsett effekt var at Rigshospitalet ble mer effektivt av dette. Det kunne stenge ned flere rom og kutte kostnader samtidig som pasientene fikk det bedre og medarbeiderne ble mer fornøyde.
Former sykehusfremtiden
Knudsen nevnte også et forsøk på å se inn i sykehusfremtiden. Både i Norge og Danmark bygger vi nye sykehus for milliarder av kroner. De skal vare i minst 50 år. Da er det viktig å vurdere funksjonen langt frem i tid.
– Containerrederiet Maersk ga oss tre ledige containere. I disse skapte vi tre forskjellige scenarier for hvordan situasjonen kan være i 2050. Vi rykket inn og holdt workshops i disse.
Prosjektet satte fantasien i sving. Når man skal forme fremtiden, er det tross alt nødvendig å ha tanker om den, og dele disse med andre fagpersoner.
– Skal kanskje legen være en maskin – eller maskinen den nye legen? Skal sykehuset være et spa? Eller skal vi behandles i vårt eget hjem? Dette er en måte å jobbe superstrategisk med design og gjør oss bedre forberedt på hva som vil komme.
________________________________________________________
Om Pulskonferansen

 • En konferanse om innovasjon, tjenestedesign og brukermedvirkning i helsetjenesten, som ønsker å gi innsikt i hvilke endringer vi kan vente oss i sektoren.
 • Følger opp norske helsemyndigheters syn om at brukerne skal få en tydeligere stemme i helsetjenesten.
 • Arrangert av Netlife Research og Livework Studio.
 • Livework Studio, verdens første tjenestedesignfirma, har i dag 60 medarbeidere og jobber med ytterpunkter som nye tjenestekonsepter for italienske Gucci og Sykehuset i Vestfold for å bedre tjenestene rundt ambulansetransport for mennesker i akutt psykisk krise.
 • Netlife Research leverer websider og andre digitale løsninger til virksomheter som Norwegian Air Shuttle, Store Norske Leksikon, Skandiabanken og Kreftforeningen.
 • Både Netlife Research og Livework Studio har markert seg ved å sette brukerne i fokus.
 • Avholdt på Hotel Bristol i Oslo 1. juni 2017.