Hopp til hovedinnhold


Dansk hjertesukk: Fem ulike ambulansetjenester - burde det være slik?

En ny rapport fra det danske forsknings- og analyseinstituttet for velferd (Vive) viser at de fem regionene innretter ambulansetjenesten vidt forskjellig. Det samme opplever vi ambulansefolk, når det for eksempel handler om hva slags medisin og utstyr vi bruker til å behandle akutte pasienter, skriver to ambulansebehandlere i et innlegg i Jyllands-Posten.

Vi har begge den samme utdannelsen som ambulansebehandlere, men fordi vi arbeider på hver vår side av regiongrensen mellom Midtjylland og Syddanmark, er det forskjell på den behandlingen vi kan tilby dansker i ambulansen.
I Region Midt tar vi for eksempel blodprøver på de pasientene vi mistenker at har en blodpropp i hjertet, men hvor det ikke kan ses på et EKG. Resultatene sender vi inn til sykehuset, så leger og sykepleiere er forberedte når vi kommer med pasienten.
Muligheten for å kunne ta blodprøver i ambulansen har vi ikke i Region Syd. I Region Syd har ambulansebehandlere til gjengjeld flere muligheter for å behandle astma- og kols-pasienter enn ambulansebehandlere i Region Midt.
I både regionen Syd og Midt har vi mulighet for å gi kvalmestillende medisin. Det er for eksempel velegnet til pasienter  som har blitt kvalme av smertestillende medisin man ofte har bruk for som akutt pasient. Det kan ikke våre kolleger i andre regioner gi til sine pasienter.
I Region Midt har vi – med legen i røret – også kompetanse til å avslutte behandlingen av visse pasientgrupper på stedet, slik at de unngår innleggelse. Det har vi ikke mulighet for i Region Syd. Her skal vi som ambulansebehandlere reelt sett kjøre alle pasienter inn til sykehuset – selv om behandlingen egentlig kunne vært avsluttet på stedet.
Misforstå oss ikke. Vi er glade for at vi kan ta blodprøver i Region Midt, at vi kan gi et bredt spekter av astmamedisin i Region Syd, at vi i begge i regioner kan gi kvalmestillende medisin, og at vi i Region Midt kan avslutte behandlingen av noen pasientgrupper på stedet.
Vi forstår bare ikke hvorfor det skal være forskjell på hvilken behandling vi kan gi danskene, alt etter hvilken region vi kjører i.
Det kan være forskjeller mellom regionene på eksempelvis typer av pasienter, avstander til sykehus med mer. Her skal det selvfølgelig være mulighet for å kunne tilpasse behandlingstilbudet til forholdene, og det skal – som nå – være plass til pilotprosjekter i de fem regionene, slik at vi hele tiden kan utvikle oss som ambulansetjeneste.
Men mange av de nåværende forskjellene kan verken forklares med geografi eller forskjeller i pasienttyper. Forskjellene er derimot et uttrykk for at regionene selv kan innrette innsatsen i forhold til, hvilket utstyr og hvilken medisin det skal være i ambulansene i nettopp deres region.
Men skal man som dansker virkelig leve med at det er så stor forskjell på hva man som pasient kan forvente av ambulansens innretning, utstyr og behandlingsmuligheder, alt etter om man bor i den ene eller den andre regionen i vårt lille land?
Det synes vi ikke. Vi kan derfor kun gi det danske forsknings- og analyseinstitut for velferd (Vive) rett når de skriver i en ny rapport at det er behov for en mer tverregional koordinering, hvis vi skal kunne gi et ensartet behandlingstilbud av den høyest mulige kvalitet i hele Danmark.
Hver gang vi hører politikerne uttale seg om ambulansetjenesten, handler det om responstider.
Det er naturligvis også utrolig viktig at vi kommer raskt ut og hjelper, når det er behov for det.
Men på langt de fleste turer er det mye viktigere at pasienten får den riktige behandlingen på stedet og i ambulansen, og blir kjørt riktig sted, og at vi får overlevert de oplysninger til våre kolleger på sykehuset.
Det er kvalitet i våre øyne. Vi kan derfor kun tilslutte oss når Vive anbefaler, at regionene bør måle på flere kvalitetsparametre for den prehospitale utvikling, enn tilfellet er i dag.
Så lenge politikerne kun vil ha billig beredskap som everer lave responstider, får vi ikke et ensartet behandlingstilbud eller utviklet ambulansetjenesten i det omfang som kreves for å imøtekomme framtidens krav til det prehospitale behandlingstilbudet.
Så politikere og regioner – kom nå! Skal man som pasient i Danmark ikke ha adgang til den samme behandlingen med samme høye kvalitet, uansett hvor man bor?
Les hele innlegget Jyllands-Posten