Hopp til hovedinnhold


Danmark utbetaler erstatning til nattarbeidere med kreft

I Danmark har vel 80 kvinner som har fått brystkreft som følge av natt- og skiftarbeid fått utbetalt erstatning fra helsemyndighetene.

I Danmark har vel 80 kvinner som har fått brystkreft som følge av natt- og skiftarbeid fått utbetalt erstatning fra helsemyndighetene, skriver NRK.

Danske myndigheter startet i 2007 å betale erstatninger etter en studie fra det internasjonale kreftforskningsinstituttet IARC, en del av Verdens helseorganisasjon (WHO).

Ifølge studien øker trolig nattarbeid risikoen for å utvikle kreft.

Resultatene i undersøkelsen sammenfaller delvis med en ny norsk undersøkelse blant sykepleiere, som viser at kvinner som jobber mye nattevakt oftere får brystkreft enn andre kvinner.

I Danmark har vel 80 kvinner fått erstatning for nattarbeid og brystkreft per september 2010, har interesseorganisasjonen Kræftens Bekæmpelse opplyst til den danske avisenPolitiken.

100.000 i Norge jobber regelmessig om natten. Det er grunn til å tro at økt kreftfare også gjelder andre yrkesgrupper enn sykepleiere, tror forsker Jenny Anne Sigstad Lie ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Les mer om saken på NRK