Hopp til hovedinnhold


Danmark: Evaluering viser manglende effekt – sociolance legges ned

Et prosjekt om akutthjelp til sårbare borgere – blant annet med en såkalt sociolance – har ikke vært en suksess i Region Midtjylland.

Se også video fra TV2 Østjylland: Socialansen rykker ut

Prosjektet ble startet, fordi mange utsatte borgere ringer 112 med sosiale problemstillinger. Men en midtveisevaluering viser blant annet, at prosjektet ikke har hatt den forventede effekt.

Derfor avsluttes ordningen fra årsskiftet, ifølge BeredskabsInfo.

I 2016 igangsatte prehospital tjeneste i Region Midtjylland et pilotprojekt om akutt hjelp til sårbare borgere – Sociolancen. På bakgrunn av pilotprojektet ble annen fase av prosjektet igangsatt den 1. januar 2018 i samarbeide med TrygFonden. Annen fase utløper ved utgangen av 2019.

Bakgrunnen for prosjektet var at ambulansetjenesten opplever at det er sosialt utsatte borgere som ringer 112 med sosiale problemstillinger. Men denne delen av befolkningen har sjelden bruk for den helsefaglige hjelpen som ambulansetjenesten kan tilby.

Likevel ender det ofte med at det blir sendt en ambulanse, og at personen blir kjørt på sykehuset. Innleggelse er likevel ikke en langsiktig løsning, og det betyr ofte at den samme personen ringer igjen til 112 med en sosial problemstilling.

Prosjektet ble satt i gang med henblikk på å kunne hjelpe disse personene videre til rett hjelp, enten kommunalt, regionalt eller i frivillig regi.

Brobyggere og sociolance

Som ledd i prosjektet ble det ansatt to sosialfaglige medarbeidere, kalt brobyggere, i ambulansetjenesten for å ivareta den videre dialogen med personer som har henvendt seg til 112 med sosiale problemstillinger. Brobyggernes oppgave har vært å avdekke behov og hjelpe borgerne videre til det rette tilbudet, for eksempel kontakt med egen lege, kommune eller psykiatrien.

Dessuten har de hatt et sosialt- og helsefaglig bemannet kjøretøy, kalt sociolancen, som brobyggeren og en helsefaglig medarbeider fra AMKs vaktsentral kan bruke til å kjøre ut.

Antall 112-oppkall stiger etter innsats

Midtveisevaluering viser imidlertid at med 196 personer som har fått hjelp via prosjektet, er antallet av inkluderte personer vesentlig lavere enn forventet – på tross av initiativer som har forsøkt å øke bevisstheten om prosjektet.

Evalueringen viser også at det er vanskelig å hjelpe disse personene, da det ofte er tale om langvarige og komplekse problemstillinger som ikke lar seg løse der og da, men krever langvarige og gjerne flere forskjellige kommunale tilbud og innsatser.

Når det ikke lykkes å hjelpe personene raskt videre fortsetter 112-oppkallene. Men kommunene har ofte vanskelig for å imøtekomme det behov som ambulansetjenesten har når det gjelder å hjelpe personene raskt videre.

Utover dette viser en opptelling av 112-oppkall fra borgere involvert i prosjektet, at prosjektet ikke har den ønskede effekt i forhold til å få ned antall 112-oppkall. Under brobyggernes innsats faller antallet av 112-oppkall, men etter innsatsen stiger antallet til et høyere nivå enn før innsatsen.

På bakgrunn av dette legger Region Midtjylland opp til at prosjektet ikke videreføres når prosjektperioden utløper den 31. desember 2019.

Les hele saken hos BeredskabsInfo