Hopp til hovedinnhold
Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSAA) sitt første propelldrevne ambulansefly i Norge.Illustrasjonsfoto: Luftambulansetjenesten / John Trygve Tollefsen / BSAA


– Da vi kom hit sa jeg at det var to ting vi ikke måtte fortelle folk

Én; at vi var ranværinger og to; at vi jobbet for Babcock, sier Einar Arne Lomahaug, basesjef i Brønnøysund.

BAnett har, for første gang siden Babcock overtok ambulanseflybasen i Brønnøysund, fått besøke basen fysisk og hilse på basesjefen forteller Brønnøysunds Avis (krever innlogging).

Etter en meget turbulent overtakelsesprosess, med påfølgende politisk spetakkel og rettssak mellom piloter og overtakende selskap, la Babcock ned besøksforbud for media og andre på sine baser. Dette for å verne de ansatte.

Mange utfordringer

BAnett møtes imidlertid med smil og åpenhet av basesjefen i midten av mai. Ambulanseflyet har levert svært gode tilgjengelighetstall i mars og april, og ifølge basesjefen er det mye som nå tyder på at problemene både med fly og personell som har plaget tjenesten siden overtakelsen er ute av systemet.

– Vi har hatt utfordringer, ja. Overtakelse av nye fly og opplæring av mange piloter har vært utfordrende, men basen i Brønnøysund synes jeg har fungert veldig bra siden overtakelsen. Dette til tross for at Babcock altså overtok 7 baser, nye fly og over 90 piloter på ett døgn i fjor sommer, sier basesjef Lomahaug.

Flyteknikeren startet opp som basesjef da Babcock overtok 1. juli i fjor. Han innrømmer at både han selv og Babcock har fått en solid dose uglesyn siden overtakelsen.

Pilotkollega Lars Brenna mener blant annet at virksomhetsoverdragelser, som pilotene i Babcock nå har vunnet fram i retten at de skal ha, burde vært på plass før overtakelsen.

– Da hadde man spart seg for mye bråk. Men jeg er veldig glad for at dette nå er avgjort i retten og at Babcock har bestemt seg for ikke å anke avgjørelsen. Det gir ro, for nå kan vi gå videre, sier Brenna.

Koronapandemien har ikke påvirket ambulanseflyet i Brønnøysund mye. De ansatte har fått en god del smittevern-tiltak de må gjennomføre, som nedvask av fly og rutiner for pasientbehandling og mye annet.

– Men utover dette har vi ikke merket noen store utfordringer med dette. Annet enn at trafikken nærmest ble borte da tiltakene ble innført over hele Norge 13. mars. Sykehusene innstilte jo da nærmest all elektiv aktivitet og transporten vi driver med ble dermed rammet likelydende. De to siste ukene har det tatt seg opp, men vi langt fra normalt nivå, sier Hansen.