Hopp til hovedinnhold
Trond Boye Hansen i aksjon på Better Trauma Care i oktober. For tiden jobber han mest som ulykkesgransker av bilulykker med ungdom. Som vanlig er han omgitt av en lydhør forsamling.


Da Norge påvirket retningslinjene for HLR

Få kjenner til Norges rolle for å endre de nye retningslinjene som kom i 1992. Norsk ambulansepersonell trodde dødeligheten ved gjenoppliving ville øke, og nektet å bruke dem. De hadde rett.

Fra Ambulanseforum nr. 5 2015. Tekst av: Live Oftedahl

I akuttmedisin har man gjennomgående hatt en utfordring med å dokumentere behandlingspraksisen sin vitenskaplig.

I akuttmedisinsk forskning er det mange etiske problemstillinger, for eksempel samtykkekompetanse: Når folk ikke overlever eller er bevisstløse.

Det er også utfordrende å gjennomføre store randomiserte kontrollerte studier, som regnes som den beste medisinske forskningen, på grunn av etikk og personvernhensyn.

Ofte må man finne fram til og bli enige om det man mener er beste praksis.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.