Hopp til hovedinnhold
Mona Guterud på Ambulansforums digitale konferanse mai 2021. Foto: Geir Dokken


D: Prehospital slagdiagnostisering – hvordan går det med Para-NASPP-studien?

Mona Guterud forteller om Para-NASPP-studien: Paramedic - Norwegian Acute Stroke Prehospital Project.

Dette er siste foredrag på første dag av Ambulanseforums digitale konferanse i mai 2021.

Hun er den første ambulansearbeideren i Norge som tar en doktorgrad som kan få stor nytteverdi for framtidas prehospitale vurdering av slagpasienter.

Målet med forskningen er å heve kompetansen til alt prehospitalt personell i Norge i gjenkjennelsen av hjerneslag, og endre den prehospitale slagvurderingen som gjøres i Norge.

Studien skal blant annet finne ut av prehospital og inhospital tidsbruk, og hvor enige ambulansepersonell og slagleger er.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.