Hopp til hovedinnhold


Et konsortium som dekker hele behovet

CSAM har jobbet lenge for å analysere hvordan vi på en best mulig måte kan dekke brukerbehovene i den prehospitale akuttmedisinske kjede. I første halvår 2015 tok vi initiativ til å danne et konsortium som kunne dekke alle de behov vi har identifisert så langt.
Skissen viser konsortiets sammensetning og det tjenestetilbud som skal tilbys.

konsortium-1024x452
Gjennom mangeårig samarbeid med brukerne har AMIS-teamet utviklet løsninger som tar for seg alle viktige detaljer knyttet til løsninger for akuttmedisinske kommunikasjonssentraler. I samme periode har Saab utviklet Paratus-løsningene som består av oppdragsmodulen Paratus Mobile og den mobile ambulansejournalen Paratus Ambos.
Disse er i bruk i over halvparten av ambulansetjenestene i Sverige. I tillegg har Saab den internasjonalt anerkjente Safe-plattformen som kan bidra til å skape en funksjonell helhet for brukerne i hele verdikjeden. Både Paratus og AMIS videreutvikles på denne moderne og robuste plattformen.
Med Evry på laget som sterk tjeneste- og driftsleverandør vil vi også kunne forenkle distribusjon og drift av løsningene til både de store og de små enheter. Ettersom all informasjon i den prehospitale akuttmedisinske tjenesten hviler på trygg kommunikasjon, har Telenor tatt rollen i konsortiet for å sikre en best mulig infrastruktur.
Summa summarum; Vi har her samlet det beste fra både nasjonale og internasjonale krefter for å ta vare på mangeårig utvikling av funksjonelle detaljer samtidig som ny og robust teknologi legges til grunn for videreutvikling.
Sjekk CSAM her