Hopp til hovedinnhold
En del av gjengen i CSAM. Foto: Live Oftedahl


CSAM har kjøpt Carmenta

CSAM som står bak AMIS, altså oppdragssystemet på norske akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK), ekspanderer ytterligere.

CSAM Health Group har i dag kjøpt Carmenta Public Safety. Carmenta er hovedleverandør av programvare til SOS Alarm, altså nødsentralene, i Sverige.

Med oppkjøpet av Carmenta ekspanderer CSAM sine tjenester innen akuttmedisin videre utover i Norden og Europa og styrker sin posisjon på dette nøkkelfeltet, skriver de i en nyhetsmelding.

CSAM kjøpte Paratus fra Saab for tre år siden, og har dermed nesten hele Sverige på Paratus Navigation (tilsvarer TransMobile i Norge) og over halve Sverige på mobil ambulansejournal, Paratus EMR. Nordlandssykehuset har også kjøpt Paratus EMR av CSAM, og i høst ble den implementert i alle deres ambulanser.

Carmenta har komplette dataløsninger for ethvert aspekt ved akuttmedisinske oppdrag. Kjerneproduktene er blant annet CoordCom – et nødanropssystem for 112 og akuttoppdrag, og ResQMobile – et oppdragssystem i akuttkjøretøy.

Carmenta er lokalisert i Gøteborg og har cirka 50 ansatte i Sverige og Spania.

– Carmentas virksomhet kompletterer CSAMs ledende løsninger for akuttoppdrag, og gir oss muligheten til å tilby enda mer til nye og eksisterende kunder i dette viktige feltet, sier Sverre Flatby, administrerende direktør i CSAM.

– Dette oppkjøpet styrker CSAMs fokus på å støtte nasjonale og regionale kunder i det akuttmedisinske feltet, med løsninger og tjenester som de trenger for å redde liv.

– Vi er stolte av å bli en del av denne ledende nisjen for e-helseløsninger i Norden. Med CSAMs strategi i ryggen, ser vi fram til å gi eksisterende kunder enda bedre tjenester og få en fot innenfor den nordiske og europeiske regionen, sier Johan Hedensiö, president og administrerende dirketør i Carmenta.

– CSAM er en strategisk match for fortsatt videre suksessfull utvikling av Carmenta. En veletablert aktør i markedet, med en sterk tilstedeværelse i Sverige. Alle ansatte og kunder vil få fordeler av kombinasjonen, tilføyer Björn Berndtsson, administrerende direktør i Carmenta Holding.

Carmenta hadde et årlig salg på cirka 81 millioner svenske kroner i 2020.