Hopp til hovedinnhold

CBRNE i Oslo

CBRNE-gruppa i Oslo vil ha fokus på mer enn drakter og sanering. Foto: Jørgen Kosmo, OUS


CBRNe-gruppa til ambulansetjenesten i Oslo startet opp som en følge av Oslo brann- og redningsetat (OBRE) ønske om hjelp i sentrum.

Fra Ambulanseforum nr. 2 2014. Av Live Oftedahl.

Nå er det 20 stykker på sentrum stasjon som er med på å ha ansvar for katastrofebilen og CBRNe-bilen. Nylig hadde de et tredagers kurs. Kurset går i to omganger med til sammen 20-25 deltakere.

– Målet er at de skal bli bedre skolert enn resten og at det alltid er en eller to på vakt i sentrum med denne kompetansen, forteller Roar Blyverket, som er operativ leder ved Oslo universitetssykehus med ansvarsområde for blant annet CBRNe.

CBRNe-kompetanse

Kompetansen består blant annet av å kunne hvordan draktene fungerer, saneringsteltet, selve saneringen og symptomer på forskjellige typer forgiftninger. De har leger fra Ullevål som foreleser både om forgiftninger og radioaktivitet.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.