Hopp til hovedinnhold


Canadisk undersøkelse om vold og trusler i ambulansetjenesten

Bigham BL, Jensen JL, Tavares W, et al. har gjort en større studie på selvrapportert utsatthet for vold i ambulansetjenesten i Ontario og Nova Scotia, ifølge JEMS.

1884 ambulansearbeidere ble spurt om å svare på en undersøkelse om trusler, vold og seksuell trakassering i løpet av de foregående 12 månedene. 1676 (89%) svarte. Flertallet (1257/75%) rapporterte om en eller flere episoder i løpet av året.
67 prosent hadde opplevd trusler og 26 prosent vold. 14 prosent hadde vært utsatt for seksuell trakassering og 3 prosent for seksuelle overgrep. Ikke overraskende var det gjerne pasienten som var utøveren.
Konklusjonen i studien er at et flertall av ambulansearbeiderne hadde erfaring med vold på arbeidsplassen, noe som kan føre til alvorlig personlig og profesjonell skade. Det bør lages strategier for å redusere voldelige hendelser mot ambulansearbeidere og å dempe virkningen slike hendelser får på ambulansearbeidernes velbefinnende.
I en kommentar til denne undersøkelsen i JEMS skriver lege Keith Wesley at man må adressere kollegaers oppførsel i tillegg. Ifølge studien sto kollegaer for 20 prosent av de verbale angrepene, 3,6 prosent av volden, 42 prosent av den seksuelle trakasseringen og 13 prosent av de seksuelle overgrepene. For kvinnelige ambulansearbeidere var kilden til seksuell trakassering nesten like ofte kollegaer som pasienter.
Studien er publisert i Prehosp Emerg Care. 2014;18(4):489–494.
Les hele saken hos JEMS