Hopp til hovedinnhold


Bryter akuttforskriftens krav til bemanning

Statens helsetilsyn vurderer å gi pålegg om å rette forholdene i Helse Førde, de anser at bemanningen ved en rekke stasjoner er uforsvarlig.

Statens helsetilsyn vurderer å gi pålegg om å rette forholdene i Helse Førde, de anser at bemanningen ved en rekke stasjoner er uforsvarlig.

Kravet om at minst et ambulansepersonell har autorisasjon eller fagbrev i ambulansen brytes regelmessig.

I et brev til Helse Førde heter det at:

- Statens helsetilsyn anser at kompetansesituasjonen ved ambulansestasjonene i Vik og Fjaler er i strid med kravet til bemanning og kompetanse jf. akuttforskriften § 17.

På ambulansestasjonen i Vik har ingen av ambulansepersonellet autorisasjon. Videre:

- Vi anser det videre som sannsynlig at den begrensede andelen av ambulansearbeidere ved ambulansestasjonene i Balestrand, Bremanger og Lavik, tilsier at tjenesten her regelmessig ikke vil kunne oppfylle kompetansekravene etter samme bestemmelse.

Mangelen på kompetanse utgjør etter vår oppfatning en så vidt stor risiko for svikt med derav fare for skadelige følger for pasienter, at vi anser bemanningen ved nevnte ambulansestasjoner er uforsvarlig jf. spesialisthelsetjeneste- loven § 2-2.

Om status ved utgangen av 2010 fremgår det:

  • Ved ambulansestasjonen i Vik vil det ikke være tilsatt ambulansepersonell med autorisasjon som ambulansearbeider.
  • Ved ambulansestasjonen i Fjaler vil 2 av 5 personell (40 %) ha autorisasjon som ambulansearbeider.
  • Ved ambulansestasjonen i Balestrand vil 2 av 4 personell (50 %) ha autorisasjon som ambulansearbeider.
  • Ved ambulansestasjonen i Bremanger vil 2 av 4 personell (50 %) ha autorisasjon som ambulansearbeider.
  • Ved ambulansestasjonen i Lavik vil 3 av 5 personell (60 %) ha autorisasjon som ambulansearbeider

Dersom Statens helsetilsyn finner det nødvendig, kan det gis pålegg om stenging av helseinstitusjonen, heter det også i brevet.

- Statens helsetilsyn varsler med dette at vi vil vurdere å pålegge Helse Førde HF å etablere en bemanning av ambulansestasjonene i Vik, Fjaler, Balestrand, Bremanger og Lavik i tråd med kravene i akuttforskriftens § 17, og

Helse Førde har en måned på å redegjøre for hvilke tiltak de vil gjøre for at ambulansetjenesten skal bemannes og drives i henhold til myndighetskravene.