Hopp til hovedinnhold
AMK Bergen. Foto: Live Oftedahl


Nasjonal IKT har brukt 17 millioner kroner på stoppet AMK-prosjekt

– Det har vært viktig å få frem oversikten over innsatsen fra prosjektdeltakerne, sier styreleder i Nasjonal IKT HF til Dagens Medisin.

Bakgrunn: Nasjonalt AMK-prosjekt stoppes

Nylig ble det kjent at innkjøpsprosessen i det nasjonale IT-prosjektet som skulle skaffe ny teknologi for å bedre meldetjenesten ved landets akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK), stoppes.

Årsaken til dette var at prosjektet fikk så høy kompleksitet og risiko at styre i Nasjonal IKT HF vedtok at det ikke ville være forsvarlig å gå videre med det.

Innkjøpsprosjekt
Tall Dagens Medisin har fått fra Nasjonal IKT HF, viser at de direkte prosjektkostnadene for hele prosjektperioden er på 17,1 millioner kroner. Av dette er det medgått 2,5 millioner kroner til ekstern bistand. Prosjektperioden var fra 2015 til midten av mai 2017.

– Det endelige prosjektregnskapet vil foreligge så snart som mulig, sier styreleder i Nasjonal IKT, Hilde Brit Christiansen.

Hun påpeker at beslutningen som er tatt er å stanse et innkjøpsprosjekt i anskaffelsesprosessen som har pågått for ny AMK-løsning.

– En slik innkjøpsprosess innebærer at oppdragsgiver skal utarbeide krav og behovsforståelse i samarbeid med tilbyderne som leverandørene igjen skal basere sine tilbud på, sier hun og fortsetter:
– AMK-prosjektet var altså ikke kommet til den endelig kravspesifikasjonen som må være på plass før neste fase av anskaffelsesprosessen kunne gjennomføres.

Viktig med oversikt
Basert på alle de medgått prosjekttimene per mai 2017, har hele prosjektperioden utgjort 17 årsverk. Christiansen opplyser også om at det har vært flere nøkkelpersoner som involvert i prosjektet enn det som er omregnet til årsverk.

Les mer om saken hos Dagens Medisin