Hopp til hovedinnhold


– Bruker store ressurser på falske alarmer

Av rundt 1800 nødmeldinger som hovedredningssentralene i Norge mottok i 2013, var hele 95 prosent falske. Nå ser forskere nærmere på hvordan man kan få ned antallet, melder NRK Nordland.
Det er forskningsnettstedet Gemini som i dag skriver om den betydelige andelen falske alarmer som hovedredningssentralene langs kysten må håndtere.
I et forskningsprosjekt ved navn SARiNOR undersøker forskere fra blant annet SINTEF ogMARINTEK nå hvordan Norge kan bli bedre på planlegging og gjennomføring av søk- og redningsoperasjoner til havs i nordområdene.
Som et ledd i å nå den målsettingen, har forskerne blant annet funnet ut at det brukes betydelige ressurser på å håndtere falske alarmer.
– Det er mye som kan ligge bak. Alt fra teknisk feil, til at nødpeilesenderen utløses når mannskapet foretar vedlikehold av utstyret, sier forsker Kay Fjørtoft, som leder arbeidet med alarmering og varsling i prosjektet.
Han forteller at de blant annet har sett eksempler på at alarmen går i søppelfyllinger, etter at båten er kassert, eller at et Sea King-redningshelikopter rykker ut til et kaiområde, hvor mannskapet om bord har utløst nødpeilesenderen ved en feil.
– Vi har undersøkt problemstillingen i et bredt perspektiv, og har sett at det er noen unødvendige forsinkelser ute og går når en alarm utløses, uavhengig av om den er falsk eller ikke.
Det hender tidvis at alarmen må gå via flere ledd, før den ender opp på riktig plass, forklarer han.
– Da kan verdifull tid gå tapt, som kunne vært brukt til å redde liv.
Les mer om saken hos NRK