Hopp til hovedinnhold


Bruker enorme summer på falske alarmer

Millionbeløp: Både Politiet og Salten Brann beklager sterkt at de må bruke mye tid og penger på unødvendige utrykninger. Beredskapsleder Fred-Ove Opsjøn i Salten Brann støtter lensmann Petter Grønås. - Både personell og sivile settes i fare, sier han og bekrefter at det går med store summer.

Millionbeløp: Både Politiet og Salten Brann beklager sterkt at de må bruke mye tid og penger på unødvendige utrykninger. Beredskapsleder Fred-Ove Opsjøn i Salten Brann støtter lensmann Petter Grønås. - Både personell og sivile settes i fare, sier han og bekrefter at det går med store summer.

FAUSKE: Natt til onsdag rykket et titalls brannmannskaper, to politibetjenter og to fra ambulansetjenesten ut på en melding om brann ved jernbanen på Fauske.

Det viste seg å være et lite signalhus som sto i fyr og verken folk eller andre bygninger var noen gang i fare.

Politiet melder at det var observert barn eller ungdom i området rett før brannen.

- Om det var rampestreker, eller noe annet så betyr det jo noe, sier lensmann Petter Grønås.

Krav på hvile

Hver eneste utrykning koster, både i kroner og øre, og i at det får betydning for bemanningssituasjonen ved lensmannskontoret.

- Personell som rykker ut har krav på åtte eller 11 timers pause før de skal på jobb igjen, avhengig av hvilken tjeneste de er i, sier Grønås.

Han synes ikke det er artig å måtte bruke ressurser på slikt, og sier at i løpet av et året er det betydelige midler og betydelig tid som kunne vært brukt annerledes.

Skjevt ut

- Noen ganger er det pøbelstreker, andre ganger er det feil i anlegg som har direktevarsling. Både pengene og tiden kunne vi brukt bedre, sier han.

Grønås har en pott å forholde seg til og liker dårlig at den tappes for midler og personell.

- Det er ikke bra at betjentene må rykke ut på oppdrag som viser seg å være langt mindre alvorlig enn vi trodde og som vi kanskje kunne spart oss. I det siste tilfellet måtte jo de som var på vakt vente med å dra på jobb dagen etter, sier han.

Politiet kan også risikere å komme skjevt ut dersom det like etter en mindre hendelse skulle komme en rell, stor og alvorlig hendelse et annet sted.

- Da kan neste oppdrag bli betydelig forsinket, med de følger det kan få, sier Grønås.

Tenke seg om

Han mener folks uforsiktighet kan sette andre i fare i og med at ressursene i både politi, brannvesen og ambulanse låses fast.

- Det er ingen god situasjon. Jeg ber folk tenke over konsekvensene av sine handlinger.

- Bør det reageres mot de som gjør det. Burde de strengt tatt fått en bot på det beløpet de har ?tatt? fra politiet og brannvesenets ressurser?

- Vi har ingen tradisjon med slike reaksjoner, men det bør reageres i tilfeller der det uten tvil er rene pøbelstreker, sier lensmannen.

SALTEN: Problemstillingen med falske alarmer, eller unødvendig store utrykninger i forhold til brannens faktiske størrelse eller alvorlighetsgrad dukker opp med jevne mellomrom i Salten Brann.

- Det er ikke gunstig, men det skjer. Utfordringen er å begrense det. Slike utrykninger tar opp ressurser, og får vi en reell hendelse kan vi bli forsinket i forhold til geografien, sier Opsjøn.

Han peker på at hurtigheten i utrykningen er viktig og at enhver utrykning innebærer risiko for både personell og sivile.

- Under utrykning kan det være at vi må fravike bestemmelser for for eksempel trafikken og det inneholder alltid et faremoment, sier han.

Utrykningen på Fauske natt til onsdag kostet bare i rene penger til brannmannskapene som rykket ut rundt 10.000 kroner. Hver av de som rykker ut får betalt for minimum to timer, og det dreier seg om noen hundre kroner hver time.

- Når vi på et år har hundrevis av slike tilfeller i Salten Brann blir det fort mye penger av det. I tillegg kommer andre utgifter, sier Opsjøn.

- Da blir det fort millionbeløp?

- Det blir jo det. Og i likhet med politi og sikkert også ambulansetjenesten er det mye vi heller skulle brukt midlene til, sier han.

I Bodø er det folk på vakt, men i Indre Salten rykker frivillig personell ut og da begynner kronene å trille.

- Jeg synes det verste er at utrykninger til småbranner grunnet enten pøbelstreker eller annen uforsiktighet legger beslag på avgjørende personell dersom det skulle dukke opp alvorligere hendelser, sier Fred-Ove Opsjøn.

FAUSKE: Barn eller ungdom ble trolig sett i området, opplyser politiet. Politiet fikk melding om brannen i en signalbod på Fauske jernbanestasjon like over midnatt natt til onsdag. Da hadde brannvesenet allerede rykket ut til stedet, der boden brant ned til grunnen.

- Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent, men vi har meldinger om at det befant seg folk, eller trolig barn eller ungdom i området da brannen skjedde, sier politioverbetjent Wiggo Øvergård ved Fauske lensmannskontor.

Les hele saken i Saltenposten