Hopp til hovedinnhold


Broadnet får 11 millioner i bot i nødnettsaken

Broadnet må betale 11 millioner i gebyr etter at selskapet driftet deler av IT-systemet til Nødnettet fra India, ifølge NRK Norge.
Overtredelsesgebyret skyldes at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), mener at Broadnet brøt loven da selskapet driftet deler av nødnetts IT-system fra India.
Det norske nødnettet har satt ut driften av IT til blant annet Broadnet og Motorola, og selskapene har igjen andre underleverandører.
En ingeniør hos underleverandøren Motorola oppdaget at en IT-arbeider hos en annen underleverandør av Broadnet hadde hatt uautorisert tilgang til datasystemet som drifter deler av det norske nødnettet. Nødnettet er kritisk infrastruktur, og skal ifølge sikkerhetsloven driftes fra Norge.
Politi, ambulanse, brannvesen og sykehusene er blant viktige samfunnsfunksjoner som er avhengige av at nødnettet fungerer. Nødnettet skal sørge for rask kommunikasjon ved blant annet store ulykker, naturkatastrofer, politiutrykninger og terroraksjoner.
Les mer om saken hos NRK