Hopp til hovedinnhold


Bredere AMK-rekruttering?

Stortingsrepresentant Akhtar Chaudhry (SV) ber helse- og omsorgsministeren vurdere om det trengs ekstra tiltak for å rekruttere folk med minoritetsbakgrunn til akuttmedisinsk kommunikasjonsentral (AMK).

Stortingsrepresentant Akhtar Chaudhry (SV) ber helse- og omsorgsministeren vurdere om det trengs ekstra tiltak for å rekruttere folk med minoritetsbakgrunn til akuttmedisinsk kommunikasjonsentral (AMK), skriver Dagens Medisin.

Les også: Alt om Tøyensaken her

– Jeg er bekymret for hvordan hjelpen til kritisk syke mennesker kan bli hindret  fordi pårørende og ambulansepersonellet ikke kommuniserer godt nok med hverandre, sier stortingsrepresentant Akhtar Chaudhry (SV) .

God nok opplæring?
Søndag den 3. januar oppsto en situasjon ved akuttmedisinsk kommunikasjonsentral (AMK) ved Oslo universitetssykehus: AMK-sentralen oppfattet et nødanrop som vanskelig og innringeren som truende. Politiet ble tilkalt før ambulansen kom til stedet.

I et brev til helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ber Chaudhry helseministeren redegjøre for hvorvidt opplæringen som i dag gis til AMK-ansatte, i forhold til å takle mennesker med begrensede norskkunnskaper i en krise- og akuttsituasjon, er god nok.

Kompetansekrav?
– I en slik situasjon stilles det meget store krav til pårørende: De skal være rolige, holde hodet kaldt og gjennomføre en samtale – i tillegg til at du kanskje har begrensede norskkunnskaper. Så hva kan de som sitter i andre enden av telefonen? De vil formodentlig ha en større kompetanse i å takle situasjonen, sier Chaudhry til Dagens Medisin.

– Vi vil altså gjerne høre om AMK har denne kompentansen – og gode nok rutiner for å takle denne typen samtaler, sier han.

Må tåle mer enn andre
– Folk som mottar nødanrop, må klart tåle mer av fornærmelser og aggresjon, og de må få hjelp til å forstå vanskelige samtaler som kan oppstå. Dette sa seniorforsker Sverre Varvin ved Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) til Dagens Medisin i en kommentar til utdrag fra loggen, som TV2-nyhetene gjenga på nett tidligere denne måneden.

Rekruttere flere med minoritetsbakgrunn?
SV-politiker Akhtar Chaudhry ber også helseministeren om å se på om det er nødvendig å rektuttere folk med minoritetsbakgrunn til AMK.

– Mennesker med minoritetsbakgrunn kan heve kompetansen og bidra til at denne typen situasjoner løses på en annen måte, sier Chaudhry.

Les hele saken i Dagens Medisin: Vil ha svar på AMK-kompetanse