Hopp til hovedinnhold


Bred støtte til laserforbud

Regjeringens forslag om å forby salg og bruk av sterke laserpekere uten godkjenning fra Statens strålevern får bred støtte, ifølge Dagens Medisin.
Forslaget ble sendt ut på høring i vår, og innen høringsfristen gikk ut 8. august var det publisert 18 høringssvar på helsedepartementets nettsider. Ingen av svarene er kritisk til innstrammingen i bruken av laserpekere.
«Forbudet vil redusere risiko og hindringer for vårt personell i prehospitale tjenester. Forbudet vil trolig også redusere antall øyeskader hos publikum», skriver administrerende direktør Bjørn Erikstein ved Oslo universitetssykehus i sitt svar.
– Betydelig sikkerhetsrisiko
Også fylkeslegen i Aust-Agder, Helsedirektoratet, Helse Stavanger og Oslo kommune er blant dem som ønsker forslaget om strengere regulering velkommen.
«Disse laserpekerne kan utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko for luftambulansetjenesten, skriver Helse Stavanger.
Tidligere har også Luftfartstilsynet, Statens strålevern, Politidirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet tatt til orde for et slikt forbud.
100 hendelser årlig
Årlig melder Luftfartstilsynet om rundt 100 hendelser om laserpeking mot fly.
Dersom lovforslaget blir vedtatt, vil det tre i kraft fra neste år.
Les mer om saken hos Dagens Medisin