Hopp til hovedinnhold


Brannledere slår alarm om manglende varsling

Etter to drukningsulykker og flere nestenulykker tar tre ledere ved Ålesund brannvesen et oppgjør med politiets varslingsrutiner i forbindelse med ulykker på sjøen.

Etter to drukningsulykker og flere nestenulykker tar tre ledere ved Ålesund brannvesen et oppgjør med politiets varslingsrutiner i forbindelse med ulykker på sjøen, skriver Sunnmørsposten.

– Vi er ofte de siste som får beskjed om ulykker til sjøs. Varslingsrutinene fungerer ikke.

Det sier overbefalsvakt Lars Johan Andreassen i Ålesund brannvesen, og får støtte av brannmester Svein Dalen og dykkerleder og leder i Ålesund brannkorpsforening, Gisle Skrede.

Varslingssvikt
– Nå har det skjedd så mange ganger uten at ting har bedret seg, at vi føler vi må si fra. Vi har opplevd flere ganger å bli varslet alt for seint om ulykker der personer har falt i sjøen. Vi er svært bekymret på vegne av innbyggerne som skal føle seg trygge på at de får rask og riktig hjelp dersom de kommer i en nødssituasjon.

– Hva svikter?

– Det er politiets operasjonssentral, 112, som ikke varsler i tide. De plikter å iverksette såkalt trippelvarsling (politi, AMK, brannvesen) når det er mistanke om savnede personer til sjøs. Det kan stå om minutter eller sekunder når folk ramler i sjøen. Men det virker som om politiet vil reise ut til stedet for å sjekke først, før de eventuelt varsler oss. Slik kan vi ikke ha det, sier Andreassen.

Politiet i Ålesund er ikke fornøyd med kritikken fra brannvenset.

Les mer om saken i Sunnmørsposten